Powered by Blogger.

Sponsorlar

Yayınlar

Transformice Map XML Kodları | 1. Paylaşım

3 yorum

Yeni Konularımız Eklenecektir :) Daha Fazlası İçin Takip Kalın !

1. 3D Müthiş Ev
Kod:
<C><P F="5" Ca="" /><Z><S><S X="120" H="80" Y="283" T="12" o="4d781f" P="0,0,0.3,0.2,-2,0,0,0" c="4" L="260" /><S X="127" H="80" Y="289" T="12" o="375912" P="0,0,0.3,0.2,-2,0,0,0" c="4" L="260" /><S X="123" H="80" Y="325" T="12" o="4d781f" P="0,0,0.3,0.2,8,0,0,0" c="4" L="260" /><S X="181" H="320" Y="144" T="12" o="9f9f9f" P="0,0,0.3,0.2,-1,0,0,0" c="4" L="40" /><S X="184" H="40" Y="307" T="12" o="9f9f9f" P="0,0,0.3,0.2,-71,0,0,0" c="4" L="10" /><S X="382" H="320" Y="152" T="12" o="bebebe" P="0,0,0.3,0.2,-1,0,0,0" c="4" L="390" /><S X="601" H="120" Y="195" T="12" o="f7f7f7" P="0,0,0.3,0.2,90,0,0,0" c="4" L="390" /><S X="468" H="120" Y="234" T="12" o="f7f7f7" P="0,0,0.3,0.2,178,0,0,0" c="4" L="390" /><S X="472" H="200" Y="172" T="12" o="f7f7f7" P="0,0,0.3,0.2,148,0,0,0" c="4" L="390" /><S X="462" H="20" Y="295" T="12" o="c9c9c9" P="0,0,0.3,0.2,-2,0,0,0" c="4" L="410" /><S X="685" H="80" Y="379" T="12" o="c8fc8f" P="0,0,0.3,0.2,127,0,0,0" c="4" L="100" /><S X="432" H="80" Y="348" T="12" o="c8fc8f" P="0,0,0.3,0.2,-2,0,0,0" c="4" L="500" /><S X="400" H="40" Y="393" T="12" o="80c337" P="0,0,0.3,0.2,180,0,0,0" L="800" /><S X="721" H="25" Y="339" T="12" o="c1ec91" P="0,0,0.3,0.2,220,0,0,0" c="4" L="160" /><S X="762" H="25" Y="385" T="12" o="8eb364" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" c="4" L="40" /><S X="783" H="400" Y="200" T="12" o="ffffff" P="0,0,20,0.2,0,0,0,0" L="20" /><S X="790" H="400" Y="200" T="12" o="e2e2e2" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="20" /><S X="788" H="40" Y="240" T="12" o="98c36a" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="10" /><S X="790" H="40" Y="240" T="12" o="a9e468" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="10" /><S X="772" H="11" Y="242" T="12" o="a9e468" P="0,0,20,0.2,90,0,0,0" L="10" /><S X="681" H="312" Y="145" T="12" o="ebebeb" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="20" /><S X="462" H="20" Y="298" T="12" o="f7f7f7" P="0,0,0.3,0.2,-2,0,0,0" c="4" L="410" /><S X="684" H="312" Y="146" T="12" o="ffffff" P="0,0,20,0.2,0,0,0,0" L="20" /><S X="666" H="312" Y="146" T="12" o="ffffff" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="10" /><S X="684" H="35" Y="173" T="12" o="addb7d" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="10" /><S X="266" H="20" Y="242" T="12" o="f7f7f7" P="0,0,0.3,0.2,88,0,0,0" c="4" L="100" /><S X="412" H="70" Y="128" T="12" o="bebebe" P="1,0,0.3,0.2,358,0,0,0" c="4" L="90" /><S X="745" H="40" Y="400" T="12" o="80c337" P="0,0,0.3,0.2,220,0,0,0" L="40" /><S X="277" H="60" Y="368" T="12" o="80c337" P="0,0,0.3,0.2,220,0,0,0" L="100" /><S X="423" H="70" Y="120" T="12" o="522b1c" P="1,400,20,0.2,-2,0,0,0" c="3" L="100" /><S X="423" H="55" Y="120" T="12" o="ffffff" P="1,0,0.3,0.2,-2,0,0,0" c="4" L="90" /><S X="424" H="45" Y="120" T="12" o="535437" P="1,0,0.3,0.2,-2,0,0,0" c="4" L="80" /><S X="423" H="12" Y="105" T="12" o="535437" P="0,0,0.3,0.2,-2,0,0,0" c="4" L="12" /><S X="529" H="40" Y="222" T="12" o="bebebe" P="1,0,0.3,0.2,358,0,0,0" c="4" L="40" /><S X="533" H="40" Y="218" T="12" o="522b1c" P="1,400,20,0.2,-2,0,0,0" c="3" L="40" /><S X="533" H="30" Y="217" T="12" o="71c4ac" P="1,0,0.3,0.2,-2,0,0,0" c="4" L="30" /><S X="533" H="13" Y="210" T="12" o="71c4ac" P="0,0,0.3,0.2,-2,0,0,0" c="4" L="13" /><S X="382" H="40" Y="255" T="12" o="bebebe" P="1,0,0.3,0.2,348,0,0,0" c="4" L="40" /><S X="385" H="40" Y="250" T="12" o="522b1c" P="1,400,20,0.2,-12,0,0,0" c="3" L="40" /><S X="386" H="30" Y="250" T="12" o="fff9a6" P="1,0,0.3,0.2,-12,0,0,0" c="4" L="30" /><S X="599" H="30" Y="149" T="12" o="bebebe" P="1,0,0.3,0.2,368,0,0,0" c="4" L="30" /><S X="384" H="13" Y="242" T="12" o="fff9a6" P="0,0,0.3,0.2,-12,0,0,0" c="4" L="13" /><S X="603" H="30" Y="144" T="12" o="522b1c" P="1,400,20,0.2,8,0,0,0" c="3" L="30" /><S X="224" H="20" Y="303" T="12" o="9e9e9e" P="0,0,0.3,0.2,-2,0,0,0" c="4" L="67" /><S X="603" H="22" Y="144" T="12" o="ff8557" P="1,400,20,0.2,8,0,0,0" c="3" L="22" /><S X="603" H="13" Y="141" T="12" o="ff8557" P="0,0,20,0.2,8,0,0,0" c="3" L="13" /><S X="224" H="20" Y="306" T="12" o="bebebe" P="0,0,0.3,0.2,-2,0,0,0" c="4" L="67" /><S X="130" H="80" Y="357" T="12" o="80c337" P="0,0,0.3,0.2,-2,0,0,0" L="260" /><S X="146" H="100" Y="426" T="12" o="71af2f" P="0,0,0.3,0.2,-42,0,0,0" L="180" /><S X="90" H="80" Y="372" T="12" o="71af2f" P="0,0,0.3,0.2,-2,0,0,0" L="180" /></S><D><P P="0,0" C="d7d7d7" X="-133" Y="-7" T="34" /><P X="0" C="987d63" P="0,0" Y="299" T="34" /><DS Y="309" X="49" /><T Y="299" X="732" D="" /><F Y="115" X="245" D="" /><P X="45" P="0,0" Y="248" T="22" /><P X="140" P="0,0" Y="242" T="33" /><P X="68" P="0,0" Y="246" T="27" /><P P="0,0" C="ad6b51,90b185" X="138" Y="202" T="18" /></D><O><O P="0" C="11" X="423" Y="104" /><O X="533" P="0" C="11" Y="210" /><O X="384" C="11" P="0" Y="242" /><O X="603" C="11" P="0" Y="141" /></O></Z></C>
2. Mekanizma 
Kod:
<C><P F="3" /><Z><S><S Y="376" T="8" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="356" X="180" H="10" /><S Y="376" T="8" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="357" X="618" H="10" /><S Y="397" T="9" P="0,0,,,,0,0,0" L="237" X="420" H="50" /><S Y="566" T="8" P="0,0,0.3,2,0,0,0,0" L="609" X="358" H="10" /><S Y="517" T="8" P="1,999999,0.3,0.2,0,1,0,0" L="532" X="363" H="40" /><S Y="490" T="8" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="10" X="67" H="161" /><S Y="432" T="6" P="1,999999,20,0.2,0,1,0,0" L="80" X="400" H="208" /><S Y="398" T="6" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="320" H="59" X="640" N="" /><S Y="398" T="6" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="320" X="160" H="59" N="" /><S Y="490" T="8" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="10" H="161" X="657" /><S Y="332" T="8" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="10" X="354" H="154" /><S Y="332" T="8" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="10" H="154" X="447" /><S Y="253" T="8" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="104" X="400" H="10" /></S><D><F Y="100" X="401" /><T Y="368" X="70" /><T Y="368" X="730" /><DC Y="353" X="731" /><DS Y="353" X="73" /></D><O><O Y="529" P="0" X="366" C="22" /><O Y="502" P="0" X="365" C="22" /><O Y="502" P="0" X="430" C="22" /><O Y="527" P="0" X="431" C="22" /><O Y="530" P="0" X="400" C="22" /><O Y="504" P="0" X="399" C="22" /></O></Z></C>
3. Mekanizma Candır
Kod:
<C><P F="1" /><Z><S><S H="122" P="0,0,0,20,0,0,0,0" L="10" X="504" Y="54" T="3" /><S P="0,0,0,0.2,15,0,0,0" L="16" H="274" X="190" Y="202" T="1" /><S H="270" P="0,0,20,0.2,15,0,0,0" L="10" X="202" Y="207" T="4" /><S H="274" P="0,0,0,0.2,0,0,0,0" L="16" X="82" Y="269" T="1" /><S H="16" P="0,0,0,0.2,0,0,0,0" L="269" X="135" Y="74" T="1" /><S H="48" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="200" X="100" Y="396" T="6" /><S H="400" P="0,0,0,0.2,0,0,0,0" L="14" X="7" Y="208" T="1" /><S H="22" P="0,0,0,999,0,0,0,0" L="57" X="771" Y="388" T="3" /><S H="10" P="0,0,20,0.2,0,0,0,0" L="10" X="20" Y="330" T="4" /><S P="0,0,20,0.2,0,0,0,0" L="10" H="10" X="20" Y="280" T="4" /><S P="0,0,20,0.2,0,0,0,0" L="10" H="10" X="20" Y="230" T="4" /><S P="0,0,20,0.2,0,0,0,0" L="10" H="10" X="20" Y="180" T="4" /><S P="0,0,20,0.2,0,0,0,0" L="10" H="10" X="20" Y="130" T="4" /><S H="82" P="0,0,20,0.2,0,0,0,0" L="22" X="261" Y="42" T="4" /><S H="15" P="0,0,0,0.2,0,0,0,0" L="800" X="402" Y="4" T="1" /><S H="25" P="0,0,,,,0,0,0" L="550" X="464" Y="415" T="9" /><S H="167" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="80" X="714" Y="392" T="6" /><S H="41" P="0,0,0,0.2,45,0,0,0" L="10" X="408" Y="112" T="1" /><S H="58" P="0,0,0,0.2,-45,0,0,0" L="69" X="506" Y="8" T="1" /><S H="10" P="0,0,20,0.2,0,0,0,0" L="10" X="504" Y="121" T="4" /><S H="10" P="0,0,0,0.2,0,0,0,0" L="35" X="594" Y="94" T="1" /><S P="0,0,0,0.2,-45,0,0,0" L="10" H="77" X="667" Y="31" T="1" /><S H="300" P="0,0,0,0.2,0,0,0,0" L="10" X="608" Y="192" T="1" /><S H="10" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="10" X="572" Y="94" T="0" /><S H="10" P="0,0,999,0.2,0,0,0,0" L="101" X="750" Y="18" T="4" /><S H="51" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="10" X="696" Y="37" T="0" /><S H="10" P="0,0,20,0.2,0,0,0,0" L="10" X="696" Y="69" T="4" /><S H="70" P="0,0,20,0.2,0,0,0,0" L="10" X="511" Y="382" T="4" /><S H="198" P="0,0,0,0.2,0,0,0,0" L="10" X="501" Y="309" T="1" /><S H="177" P="0,0,0.3,0.2,-8,0,0,0" L="10" X="590" Y="255" T="0" /></S><D><T X="46" Y="372" /><DS X="54" Y="355" /><F X="713" Y="303" /><T X="54" Y="65" /><F X="219" Y="60" /><P X="117" P="0,0" C="57703e,ff0000" Y="395" T="18" /><P X="684" P="0,0" Y="307" T="11" /><P X="745" P="0,0" Y="310" T="11" /></D><O /></Z></C>
4. Deniz Temalı Map
Kod:
<C><P F="2" Ca="" /><Z><S><S X="250" H="140" Y="155" T="12" o="371010" P="0,0,0.3,0.2,220,0,0,0" L="80" /><S X="156" H="50" Y="196" T="12" o="371010" P="0,0,0.3,0.2,130,0,0,0" L="80" /><S X="356" H="140" Y="168" T="12" o="371010" P="0,0,0.3,0.2,220,0,0,0" L="80" /><S X="293" H="60" Y="116" T="12" o="d8d8d8" P="0,0,0.3,0.2,90,0,0,0" L="80" /><S X="183" H="40" Y="190" T="12" o="d8d8d8" P="0,0,0.3,0.2,90,0,0,0" L="80" /><S X="300" H="60" Y="140" T="12" o="371010" P="0,0,0.3,0.2,400,0,0,0" L="13" /><S X="389" H="150" Y="151" T="12" o="e8e8e8" P="0,0,0.3,0.2,90,0,0,0" L="80" /><S X="313" H="100" Y="177" T="12" o="b9b9b9" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="40" /><S X="238" H="220" Y="238" T="12" o="b9b9b9" P="0,0,0.3,0.2,55,0,0,0" L="120" /><S X="217" H="220" Y="321" T="12" o="805c5c" P="0,0,0.3,0.2,55,0,0,0" L="120" /><S X="344" H="100" Y="237" T="12" o="805c5c" P="0,0,0.3,0.2,60,0,0,0" L="120" /><S X="251" H="200" Y="339" T="12" o="371010" P="0,0,0.3,0.2,65,0,0,0" L="120" /><S X="512" H="100" Y="177" T="12" o="805c5c" P="0,0,0.3,0.2,210,0,0,0" L="80" /><S X="498" H="100" Y="255" T="12" o="371010" P="0,0,0.3,0.2,15,0,0,0" L="53" /><S X="398" H="100" Y="146" T="12" o="371010" P="0,0,0.3,0.2,270,0,0,0" L="25" /><S X="422" H="100" Y="201" T="12" o="805c5c" P="0,0,0.3,0.2,70,0,0,0" L="120" /><S X="474" H="131" Y="310" T="12" o="371010" P="0,0,0.3,0.2,3,0,0,0" L="100" /><S X="465" H="100" Y="233" T="12" o="371010" P="0,0,0.3,0.2,79,0,0,0" L="70" /><S X="510" H="10" Y="215" T="13" o="371010" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="26" /><S X="387" H="100" Y="292" T="12" o="371010" P="0,0,0.3,0.2,70,0,0,0" L="140" /><S X="544" H="10" Y="141" T="13" o="805c5c" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="30" /><S X="522" H="50" Y="138" T="12" o="805c5c" P="0,0,0.3,0.2,175,0,0,0" L="50" /><S X="478" H="50" Y="146" T="12" o="805c5c" P="0,0,0.3,0.2,165,0,0,0" L="50" /><S X="401" H="77" Y="377" T="12" o="a8a8a8" P="0,0,0.3,0.2,3,0,0,0" L="805" /><S X="396" H="77" Y="400" T="12" o="5a5a5a" P="0,0,0.3,0.2,5,0,0,0" L="805" /><S X="411" H="25" Y="101" T="12" o="f7f7f7" P="0,0,0.3,0.2,180,0,0,0" L="80" /><S X="412" H="60" Y="105" T="12" o="371010" P="0,0,0.3,0.2,270,0,0,0" L="17" /><S X="217" H="170" Y="202" T="12" o="371010" P="0,0,0.3,0.2,55,0,0,0" L="13" /><S X="230" H="170" Y="224" T="12" o="371010" P="0,0,0.3,0.2,55,0,0,0" L="12" /><S X="238" H="200" Y="224" T="12" o="b9b9b9" P="0,0,0.3,0.2,57,0,0,0" L="10" /><S X="510" H="25" Y="250" T="12" o="522020" P="0,0,0.3,0.2,100,0,0,0" L="120" /><S X="535" H="25" Y="168" T="12" o="927171" P="0,0,0.3,0.2,120,0,0,0" L="60" /><S X="800" H="18" Y="249" T="12" o="0" P="0,0,0.3,0.2,90,0,0,0" L="225" /><S X="750" H="18" Y="148" T="12" o="3a0523" P="0,0,0.3,1,-20,0,0,0" L="120" /><S X="696" N="" Y="274" T="12" o="a14343" H="64" P="1,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="130" /><S X="696" H="109" Y="217" T="12" o="0" P="1,0,0.3,0.2,0,0,0,0" c="2" L="10" /><S X="696" H="10" Y="169"T="13" o="0" P="0,0,20,0.2,0,0,0,0" c="3" L="19" /><S X="696" H="10" Y="169" T="13" o="772f2d" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" c="3" L="10" /><S X="224" H="220" Y="203" T="12" o="b9b9b9" P="0,0,0.3,0.2,57,0,0,0" L="10" /><S X="73" H="133" Y="274" T="12" o="5e2626" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="148" /><S X="40" H="10" Y="78" T="12" o="0" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="80" /><S X="86" N="" Y="119" T="12" o="a14343" H="30" P="1,500,0.3,0.2,0,0,0,0" L="60" /><S X="86" H="50" Y="98" T="12" o="0" P="1,0,0.3,0.2,0,0,0,0" c="2" L="10" /><S X="86" H="10" Y="78" T="13" o="0" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" c="3" L="15" /><S X="86" H="10" Y="78" T="13" o="772f2d" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" c="3" L="10" /><S X="501" N="" Y="364" T="12" o="a00f21" H="15" P="0,0,0.3,1,90,0,0,0" L="80" /><S X="321" N="" Y="364" T="12" o="911322" H="10" P="0,0,0.3,1,90,0,0,0" L="80" /><S X="692" N="" Y="363" T="12" o="941121" H="20" P="0,0,0.3,1,90,0,0,0" L="80" /><S X="400" c="3" N="" Y="319" T="12" o="7c0c19" H="10" P="0,0,0.3,0.9,0,0,0,0" L="800" /><S X="398" N="" Y="405" T="12" o="cccccc" H="77" P="0,0,0.3,0.2,6,0,0,0" L="870" /></S><D><DS Y="178" X="53" /><P X="0" P="0,0" C="e68e8d" Y="0" T="34" /><F Y="202" X="756" /><T Y="73" X="41" /><DC Y="78" X="412" /><P X="584" P="0,0" C="a14343" Y="401" T="86" /><P X="613" C="a14343" P="0,0" Y="407" T="86" /><P P="0,0" X="639" C="a14343" Y="415" T="86" /><P P="0,0" C="a14343" X="669" Y="419" T="86" /></D><O><O P="0" X="696" C="11" Y="169" /><O P="0" X="696" C="22" Y="266" /><O P="0" C="11" X="86" Y="79" /><O P="0" C="22" X="86" Y="117" /></O></Z></C>
5. Palyaço Mapı
Kod:
<C><P F="1" /><Z><S><S X="694" c="3" N="" Y="338" T="13" o="e3211f" H="10" P="1,0,0.3,0.2,0,1,1,0" L="25" /><S X="593" N="" Y="345" T="13" o="0" H="10" P="1,0,0.3,0.2,0,1,0,0" L="10" /><S X="616" c="3" N="" Y="316" T="12" o="190d6" H="23" P="1,0,0.3,0.2,-25,1,0,0" L="130" /><S X="621" c="3" N="" Y="395" T="12" o="c8d7ff" H="23" P="1,0,0.3,0.2,0,1,0,0" L="100" /><S X="636" N="" Y="339" T="13" o="0" H="10" P="1,0,0.3,0.2,0,1,0,0" L="10" /><S X="621" N="" Y="480" T="13" o="fafb4b" H="10" P="1,0,0.3,0.2,0,1,0,0" L="17" /><S X="440" H="13" Y="295" T="12" o="d7d5d3" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="50" /><S X="621" c="3" N="" Y="360" T="13" o="cd0000" H="10" P="1,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="15" /><S X="552" c="3" N="" Y="352" T="13" o="e3211f" H="10" P="1,0,0.3,0.2,0,1,1,0" L="25" /><S H="10" c="3" Y="339" T="13" o="fa0503" X="552" P="1,0,0.3,0.2,0,1,0,0" L="25" /><S X="621" N="" Y="435" T="13" o="fafb4b" H="10" P="1,0,0.3,0.2,0,1,0,0" L="17" /><S H="10" c="3" Y="341" T="13" o="cb0705" X="536" P="1,0,0.3,0.95,0,1,0,0" L="25" /><S H="10" c="3" Y="319" T="13" o="cb0705" X="698" P="1,0,0.3,0.2,0,1,0,0" L="25" /><S X="621" H="196" Y="481" T="12" o="f29d1c" P="1,0,0.3,0.2,0,1,0,9999" L="130" /><S X="652" H="196" Y="481" T="12" o="e3211f" P="1,0,0.3,0.2,0,1,0,9999" L="68" /><S X="621" H="10" Y="337" T="13" o="fbc3a0" P="1,0,0.3,0.2,0,1,0,0" c="3" L="65" /><S X="595" c="3" N="" Y="270" T="12" o="14f53c" H="77" P="1,0,0.3,0.2,-25,1,0,0" L="37" /><S X="631" H="10" Y="381" T="13" o="ffffff" P="1,0,0.3,0.2,0,1,0,0" c="3" L="25" /><S X="629" c="3" N="" Y="272" T="13" o="14aae9" H="10" P="1,0,0.3,0.2,0,1,0,0" L="20" /><S X="563" c="3" N="" Y="272" T="13" o="cd0000" H="10" P="1,0,0.3,0.2,0,1,0,0" L="25" /><S X="625" H="25" Y="359" T="12" o="fbc3a0" P="1,0,0.3,0.2,-20,1,0,0" c="3" L="55" /><S X="595" H="10" Y="338" T="13" o="ffffff" P="1,0,0.3,0.2,0,1,0,0" c="3" L="20" /><S X="645" H="10" Y="337" T="13" o="ffffff" P="1,0,0.3,0.2,0,1,0,0" c="3" L="20" /><S X="599" H="100" Y="280" T="12" o="fafb4b" P="1,0,0.3,0.2,-25,1,0,0" c="1" L="115" /><S H="10" c="3" Y="320" T="13" o="fa0503" X="684" P="1,0,0.3,0.2,80,1,0,0" L="25" /><S X="698" c="1" N="" Y="385" T="12" o="f0d40e" H="250" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="40" /><S X="622" c="3" N="" Y="296" T="12" o="d7d5d3" H="140" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="210" /><S X="618" c="3" N="" Y="357" T="12" o="f0d40e" H="17" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="200" /><S X="620" c="1" N="" Y="218" T="12" o="f0d40e" H="17" P="1,0,0.3,0.2,0,0,0,2" L="250" /><S X="668" c="4" N="" Y="304" T="13" o="f0d40e" H="10" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="60" /><S X="554" c="4" N="" Y="261" T="13" o="f0d40e" H="10" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="30" /><S X="497" N="" Y="296" T="12" o="d7d5d3" H="60" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="25" /><S X="480" H="30" Y="296" T="12" o="e7e6e4" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="25" /><S X="578" H="2500" Y="-670" T="12" o="324650" P="1,0,0.3,0.2,90,1,0,0" L="10"/><S H="120" X="200" Y="375" T="6" P="0,0,0.3,0.2,45,0,0,0" L="120" /><S X="510" c="3" N="" Y="426" T="12" o="f0d40e" H="400" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="17" /><S H="10" X="800" Y="-660" T="0" P="1,0,0.3,0.2,0,0,0,2" L="450" /><S H="622" X="-678" Y="-909" T="8" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="10" /><S H="622" X="1834" Y="-899" T="8" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="10" /><S X="725" c="3" N="" Y="426" T="12" o="f0d40e" H="400" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="17" /><S H="622" X="-511" Y="-661" T="8" P="0,0,0.3,0.2,90,0,0,0" L="10" /><S H="40" X="240" Y="385" T="6" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="480" /><S X="400" H="40" N="" Y="385" T="6" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" c="3" L="800" /><S H="120" X="350" Y="412" T="6" P="0,0,0.3,0.2,45,0,0,0" L="120" /><S H="30" X="100" Y="165" T="6" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="200" /><S X="608" H="413" N="" Y="611" T="12" o="6a7495" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" c="4" L="277" /></S><D><T Y="365" X="481" D="" /><DS Y="345" X="50" /><F Y="145" X="100" /><P X="133" P="1,0" Y="366" T="5" /><P X="286" P="1,0" Y="365" T="1" /><P X="151" P="0,0" Y="151" T="0" /><P X="456" P="1,0" Y="378" T="5" /></D><O><O P="0" X="617" C="22" Y="317" /><O P="0" C="22" X="621" Y="394" /><O P="0" C="22" X="534" Y="344" /><O P="0" C="22" X="565" Y="361" /><O X="710" P="0" C="22" Y="337" /><O X="621" P="0" C="22" Y="360" /><O P="0" C="22" X="633" Y="341" /><O X="590" P="0" C="22" Y="348" /><O P="0" C="22" X="562" Y="272" /><O X="629" P="0" C="22" Y="273" /><O X="621" P="0" C="22" Y="435" /><O X="621" C="22" P="0" Y="480" /><O X="596" C="22" P="0" Y="269" /><O X="685" C="22" P="0" Y="333" /><O P="0" C="11" X="739" Y="222" /><O X="578" C="22" P="0" Y="574" /><O X="800" C="12" P="0" Y="-659" /></O><L><JP M1="33" M2="13" AXIS="1,1" /><JP M1="41" M2="6" AXIS="1,0" /></L></Z></C>
6. Xml Uzaylı Mapı
Kod:
<C><P G="0,7" /><Z><S><S Y="296" T="12" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" c="4" L="806" o="726e6d" X="400" H="220" /><S Y="405" T="12" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="800" o="726e6d" X="400" H="200" /><S Y="149" T="13" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="24" o="ffffff" X="508" H="10" /><S Y="121" T="12" P="0,0,0.3,0.2,-92,0,0,0" c="4" L="10" o="f4e5bc" X="263" H="140" /><S Y="124" T="12" P="0,0,0.3,0.2,-2,0,0,0" c="4" L="139" o="c32e4e" X="257" H="10" /><S Y="130" T="12" P="0,0,0.3,0.2,-2,0,0,0" c="4" L="139" o="ffffff" X="255" H="10" /><S Y="136" T="12" P="0,0,0.3,0.2,-2,0,0,0" c="4" L="139" o="c32e4e" X="257" H="10" /><S Y="142" T="12" P="0,0,0.3,0.2,-2,0,0,0" c="4" L="139" o="ffffff" X="256" H="10" /><S Y="148" T="12" P="0,0,0.3,0.2,-2,0,0,0" c="4" L="139" o="c32e4e" X="257" H="10" /><S Y="154" T="12" P="0,0,0.3,0.2,-2,0,0,0" c="4" L="139" o="ffffff" X="259" H="10" /><S Y="160" T="12" P="0,0,0.3,0.2,-2,0,0,0" c="4" L="139" o="c32e4e" X="258" H="10" /><S Y="321" T="12" P="0,0,0.3,0.2,-3,0,0,0" c="4" L="290" o="0" X="656" H="10" /><S Y="279" T="12" P="0,0,0.3,0.2,-5,0,0,0" c="4" L="500" o="171b1c" X="583" H="10" /><S Y="140" T="12" P="0,0,0.3,0.2,-2,0,0,0" c="4" L="60" o="254e9e" X="294" H="46" /><S Y="166" T="12" P="0,0,0.3,0.2,-2,0,0,0" c="4" L="139" o="ffffff" X="256" H="10" /><S Y="335" T="12" P="0,0,0.3,0.2,-5,0,0,0" c="4" L="290" o="0" X="657" H="20" /><S Y="203" T="12" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" c="4" L="40" o="6a7595" X="820" H="410" /><S Y="172" T="12" P="0,0,0.3,0.2,-2,0,0,0" c="4" L="139" o="c32e4e" X="256" H="10" /><S Y="178" T="12" P="0,0,0.3,0.2,-2,0,0,0" c="4" L="139" o="ffffff" X="264" H="10" /><S Y="203" T="12" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" c="4" L="40" o="6a7595" X="-20" H="410" /><S Y="184" T="12" P="0,0,0.3,0.2,-2,0,0,0" c="4" L="139" o="c32e4e" X="264" H="10" /><S Y="190" T="12" P="0,0,0.3,0.2,-2,0,0,0" c="4" L="139" o="ffffff" X="264" H="10" /><S Y="335" T="12" P="0,0,0.3,0.2,-85,0,0,0" L="16" o="726e6d" X="517" H="46" /><S Y="196" T="12" P="0,0,0.3,0.2,-2,0,0,0" c="4" L="139" o="c32e4e" X="264" H="10" /><S Y="202" T="12" P="0,0,0.3,0.2,-2,0,0,0" c="4" L="139" o="726e6d" X="264" H="10" /><S Y="314" T="12" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="30" o="726e6d" X="524" H="40" /><S Y="325" T="12" P="0,0,0.3,0.2,85,0,0,0" L="20" o="ffffff" X="521" H="30" /><S Y="315" T="12" P="0,0,0.3,0.2,-5,0,0,0" L="14" o="726e6d" X="527" H="20" /><S Y="208" T="12" P="0,0,0.3,0.2,-3,0,0,0" L="10" o="f4e5bc" X="332" H="190" /><S Y="271" T="12" P="0,0,0.3,0.2,5,0,0,0" L="46" o="726e6d" X="523" H="50" /><S Y="303" T="12" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="36" o="ffffff" X="517" H="40" /><S Y="148" T="12" P="0,0,0.3,0.2,-92,0,0,0" c="4" L="70" o="0" X="173" H="40" /><S Y="215" T="12" P="0,0,0.3,0.2,-5,0,0,0" L="40" o="ffffff" X="517" H="100" /><S Y="281" T="12" P="0,0,0.3,0.2,-5,0,0,0" L="16" o="726e6d" X="530" H="20" /><S Y="267" T="12" P="0,0,0.3,0.2,5,0,0,0" L="40" o="ffffff" X="520" H="40" /><S Y="201" T="12" P="0,0,0.3,0.2,-5,0,0,0" L="34" o="726e6d" X="548" H="104" /><S Y="140" T="12" P="0,0,0.3,0.2,-5,0,0,0" L="20" o="ffffff" X="539" H="30" /><S Y="198" T="12" P="0,0,0.3,0.2,-5,0,0,0" L="30" o="fffff9" X="545" H="100" /><S Y="339" T="12" P="0,0,0.3,0.2,92,0,0,0" L="14" o="ffffff" X="512" H="40" /><S Y="217" T="12" P="0,0,0.3,0.2,30,0,0,0" L="24" o="726e6d" X="507" H="98" /><S Y="326" T="12" P="0,0,0.3,0.2,65,0,0,0" L="16" o="726e6d" X="494" H="16" /><S Y="211" T="12" P="0,0,0.3,0.2,30,0,0,0" L="24" o="ffffff" X="506" H="98" /><S Y="253" T="12" P="0,0,0.3,0.2,25,0,0,0" L="20" o="ffffff" X="482" H="30" /><S Y="151" T="13" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="21" o="877a6a" X="503" H="10" /><S Y="140" T="12" P="0,0,0.3,0.2,55,0,0,0" L="20" o="ffffff" X="499" H="14" /><S Y="183" T="12" P="0,0,0.3,0.2,-5,0,0,0" L="20" o="ffffff" X="499" H="34" /><S Y="153" T="12" P="0,0,0.3,0.2,5,0,0,0" L="26" o="ffffff" X="511" H="46" /><S Y="297" T="8" P="0,0,0.3,0.2,-360,0,0,0" c="4" L="806" X="400" H="223" N="" /><S Y="193" T="12" P="0,0,0.3,0.2,28,0,0,0" c="4" L="24" o="c32e4e" X="517" H="10" /><S Y="252" T="12" P="0,0,0.3,0.2,15,0,0,0" L="20" o="ffffff" X="536" H="46" /></S><D><P Y="11" T="34" X="0" P="0,0" C="0" /><T Y="90" X="40" D="" /><F Y="296" X="745" D="" /><P Y="154" T="25" X="517" P="0,0" /><P Y="357" T="83" X="527" P="1,0" /><P Y="383" T="83" X="356" P="1,0" /><P Y="345" T="83" X="118" P="1,1" /><P Y="386" T="83" X="284" P="1,0" /><P Y="308" T="83" X="337" P="1,1" /><P Y="305" T="83" X="694" P="1,1" /><P Y="305" T="83" X="751" P="1,1" /><P Y="403" T="83" X="128" P="1,1" /><P Y="364" T="83" X="639" P="1,1" /><P Y="341" T="83" X="67" P="1,0" /><DC Y="290" X="415" /><DS Y="290" X="40" /></D><O /></Z></C>
7. Xml İskelet Mapı
Kod:
<C><P G="0,9.5" F="3" /><Z><S><S Y="294" T="12" P="1,9999,0.3,0.2,-7,1,0,0" c="3" L="10" o="ffffff" H="40" X="630" N="" /><S Y="303" T="12" P="1,9999,0.3,0.2,-3,1,0,0" c="3" L="10" o="ffffff" H="50" X="614" N="" /><S Y="305" T="12" P="1,9999,0.3,0.2,3,1,0,0" c="3" L="10" o="ffffff" H="55" X="595" N="" /><S Y="299" T="12" P="1,9999,0.3,0.2,10,1,0,0" c="3" L="10" o="ffffff" H="50" X="578" N="" /><S Y="265" T="12" P="1,9999,0.3,0.2,65,1,0,0" c="3" L="10" o="ffffff" H="30" X="561" N="" /><S Y="251" T="13" P="1,9999,0.3,0.2,0,1,0,0" c="3" L="25" o="ffffff" H="10" X="603" N="" /><S Y="290" T="12" P="0,0,0.3,0.2,-10,0,0,0" H="250" L="20" o="c5c3b7" X="415" c="4" /><S Y="201" T="12" P="0,0,0.3,0.2,-10,0,0,0" H="10" L="100" o="d3d0c2" X="399" c="4" /><S Y="340" T="12" P="0,0,0.3,0.2,-10,0,0,0" H="10" L="100" o="d3d0c2" X="423" c="4" /><S Y="308" T="12" P="0,0,0.3,0.2,-10,0,0,0" H="12" L="150" o="d3d0c2" X="418" c="4" /><S Y="272" T="12" P="0,0,0.3,0.2,-10,0,0,0" H="14" L="200" o="d3d0c2" X="412" c="4" /><S Y="235" T="12" P="0,0,0.3,0.2,-10,0,0,0" H="12" L="150" o="d3d0c2" X="405" c="4" /><S Y="128" T="13" P="1,9999,0.3,0.2,0,0,0,0" X="585" L="15" o="ffffff" H="10" c="3" N="" /><S Y="137" T="13" P="1,9999,0.8,0.2,0,0,0,0" c="3" L="15" o="ffffff" X="603" H="10" N="" /><S Y="295" T="6" P="0,0,0.6,0.2,15,0,0,0" L="160" X="800" H="320" /><S Y="320" T="6" P="0,0,0.3,0.2,-10,0,0,0" L="240" H="320" X="100" /><S Y="120" T="12" P="1,9999,0.3,0.2,0,0,0,0" c="3" L="105" o="ffffff" H="10" X="530" /><S Y="135" T="12" P="1,9999,0.3,0.2,0,0,0,0" X="530" L="105" o="ffffff" H="10" c="3" /><S Y="148" T="12" P="0,0,0.3,0.2,-13,0,0,0" L="200" o="ffffff" X="366" H="10" /><S Y="156" T="12" P="0,0,0.3,0.2,-40,0,0,0" c="3" L="50" o="ffffff" H="40" X="400" /><S Y="117" T="13" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" c="3" L="60" o="ffffff" H="10" X="370" /><S Y="115" T="13" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" c="4" L="20" o="0" H="10" X="355" /><S Y="99" T="13" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" c="4" L="20" o="0" H="10" X="404" /><S Y="134" T="13" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" X="397" L="10" o="0" H="10" c="4" /><S Y="550" T="13" P="1,9999,0.3,0.2,0,0,0,0" c="4" L="70" o="6a7495" X="590" H="10" N="" /><S Y="190" T="12" P="1,9999,0.6,0.2,0,0,0,0" c="3" L="10" o="ffffff" X="595" H="105" /><S Y="190" T="12" P="1,9999,0.8,0.2,0,0,0,0" H="105" L="10" o="ffffff" X="610" c="3" /><S Y="128" T="13" P="1,9999,0.3,0.2,0,0,0,0" c="3" L="15" o="ffffff" H="10" X="475" /><S Y="296" T="12" P="0,0,0.3,0.2,20,0,0,0" L="120" o="ffffff" X="227" H="10" /><S Y="310" T="12" P="0,0,0.3,0.2,20,0,0,0" L="120" o="ffffff" X="222" H="10" /><S Y="215" T="12" P="0,0,0.3,0.2,50,0,0,0" L="10" o="ffffff" X="210" H="120" /><S Y="225" T="12" P="0,0,0.3,0.2,50,0,0,0" L="10" o="ffffff" X="221" H="120" /><S Y="180" T="13" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="15" o="ffffff" X="263" H="10" /><S Y="260" T="13" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="15" o="ffffff" X="165" H="10" /><S Y="281" T="13" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="15" o="ffffff" X="168" H="10" /><S Y="325" T="13" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" X="290" L="25" o="ffffff" H="10" c="1" /><S Y="288" T="12" P="0,0,0.3,0.2,-50,0,0,0" H="10" L="30" o="ffffff" X="316" c="1" /><S Y="314" T="12" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" c="1" L="50" o="ffffff" H="10" X="343" /><S Y="347" T="12" P="0,0,0.3,0.2,15,0,0,0" X="339" L="50" o="ffffff" H="10" c="1" /><S Y="330" T="12" P="0,0,0.3,0.2,5,0,0,0" c="1" L="55" o="ffffff" X="345" H="10" /><S Y="362" T="12" P="0,0,0.3,0.2,35,0,0,0" c="1" L="40" o="ffffff" X="326" H="10" /><S Y="385" T="6" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="800" X="400" H="40" /><S Y="128" T="13" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" X="475" L="15" o="ffffff" H="10" c="4" /><S Y="310" T="12" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" c="4" L="50" o="6a7495" X="-25" H="270" /><S Y="300" T="12" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" H="340" L="120" o="6a7495" X="860" c="4" /><S Y="550" T="13" P="1,9999,0.3,0.2,0,1,0,0" c="4" L="10" o="6a7495" X="635" H="10" /><S Y="359" T="13" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="15" o="ffffffff" X="675" H="10" /><S Y="368" T="13" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="15" o="ffffffff" X="507" H="10" /><S Y="368" T="13" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="15" o="ffffffff" X="455" H="10" /></S><D><T Y="165" X="60" /><P Y="175" T="118" X="30" P="0,0" /><P Y="180" T="47" X="90" P="0,0" /><P Y="300" T="45" X="470" P="0,0" /><P Y="342" T="45" X="391" P="0,0" /><F Y="188" D="" X="430" /><P Y="282" T="110" X="190" P="1,0" /><P Y="201" T="108" X="330" P="1,0" /><P Y="293" T="109" X="169" P="1,0" /><P Y="82" T="107" X="417" P="1,1" /><P Y="90" T="43" X="80" P="0,0" /><P Y="368" T="106" X="507" P="0,0" /><P Y="359" T="106" X="675" P="0,1" /><P Y="369" T="83" X="506" P="0,0" /><P Y="368" T="84" X="725" P="0,0" /><P Y="373" T="83" X="583" P="0,0" /><P Y="368" T="83" X="463" P="0,1" /><P Y="368" T="106" X="455" P="0,1" /><P Y="248" T="38" X="191" P="0,0" /><P Y="365" T="83" X="376" P="0,1" /><P Y="231" T="38" X="736" P="0,0" /><P Y="369" T="84" X="192" P="0,1" /><P Y="368" T="106" X="247" P="0,0" /><P Y="192" T="38" X="736" P="0,0" /><P Y="195" T="41" X="265" P="0,0" /></D><O><O Y="550" Mv="-2.5" Mp="999999999" P="0" X="590" C="12" /><O Y="128" P="0" X="475" C="11" /><O Y="134" P="0" X="579" C="22" /><O Y="121" P="0" X="579" C="22" /><O Y="120" P="0" X="485" C="22" /><O Y="135" P="0" X="485" C="22" /><O Y="142" P="0" X="596" C="22" /><O Y="141" P="0" X="609" C="22" /><O Y="235" P="0" X="595" C="22" /><O Y="235" P="0" X="610" C="22" /><O Y="550" P="0" X="635" C="14" /></O><L><JD M1="45" M2="5" /><JR M1="4" M2="5" /><JR M1="3" M2="5" /><JR M1="2" M2="5" /><JR M1="1" M2="5" /><JR M1="0" M2="5" /><JR M1="12" M2="13" /></L></Z></C>
8. Testere Fare Mapı (Sanat)
Kod:
<C><P F="8" /><Z><S><S X="325" H="30" Y="315" T="12" o="523925" P="0,0,0.3,0.2,-30,0,0,0" L="80" /><S X="280" H="150" Y="380" T="12" o="523925" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="50" /><S X="245" H="150" Y="365" T="12" o="78583a" P="0,0,0.3,0.2,20,0,0,0" L="70" /><S X="200" H="200" Y="390" T="12" o="523925" P="0,0,0.3,0.2,25,0,0,0" L="20" /><S X="273" H="100" Y="145" T="12" o="523925" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" c="4" L="35" /><S X="282" H="100" Y="145" T="12" o="523925" P="0,0,0.3,0.2,-5,0,0,0" c="4" L="35" /><S X="275" H="10" Y="235" T="13" o="78583a" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="70" /><S X="288" H="10" Y="370" T="13" o="523925" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="20" /><S X="260" H="32" Y="350" T="12" o="523925" P="0,0,0.3,0.2,40,0,0,0" L="80" /><S X="260" H="30" Y="350" T="12" o="78583a" P="0,0,0.3,0.2,40,0,0,0" L="80" /><S X="195" H="200" Y="380" T="12" o="523925" P="0,0,0.3,0.2,30,0,0,0" L="20" /><S X="265" H="10" Y="240" T="13" o="78583a" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="70" /><S X="275" H="10" Y="95" T="13" o="523925" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" c="4" L="20" /><S H="10" c="1" Y="225" T="13" o="78583a" X="135" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="80" /><S H="10" c="1" Y="235" T="13" o="edc49a" X="135" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="70" /><S X="285" H="10" Y="240" T="13" o="78583a" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="70" /><S X="345" H="10" Y="235" T="13" o="edc49a" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="10" /><S X="255" H="10" Y="230" T="13" o="0" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="25" /><S X="265" H="10" Y="225" T="13" o="ffffff" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="13" /><S X="295" H="60" Y="380" T="12" o="cacaca" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="20" /><S X="490" H="80" Y="350" T="12" o="e9e9e9" P="1,0,0.3,100,32767,0,30,0" c="3" L="80" /><S X="325" H="10" Y="265" T="13" o="ffffff" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="10" /><S X="565" H="80" Y="335" T="12" o="e9e9e9" P="1,0,0.3,100,32767,0,30,0" c="3" L="80" /><S X="710" H="80" Y="310" T="12" o="e9e9e9" P="1,0,0.3,100,32767,0,30,0" c="3" L="80" /><S X="640" H="80" Y="320" T="12" o="e9e9e9" P="1,0,0.3,100,32767,0,30,0" c="3" L="80" /><S X="330" H="10" Y="255" T="13" o="78583a" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="15" /><S X="245" H="10" Y="245" T="12" o="ffffff" P="0,0,0.3,0.2,40,0,0,0" L="10" /><S X="565" H="80" Y="335" T="12" o="e9e9e9" P="1,0,0.3,100,32722,0,30,0" c="3" L="80" /><S X="490" H="80" Y="350" T="12" o="e9e9e9" P="1,0,0.3,100,32722,0,30,0" c="3" L="80" /><S X="710" H="80" Y="310" T="12" o="e9e9e9" P="1,0,0.3,100,32722,0,30,0" c="3" L="80" /><S X="640" H="80" Y="320" T="12" o="e9e9e9" P="1,0,0.3,100,32722,0,30,0" c="3" L="80" /><S X="570" N="" Y="335" T="12" o="0" H="66" P="0,0,0.3,0.2,-10,0,0,0" L="300" /><S X="710" N="" Y="310" T="13" o="0" H="10" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="34" /><S X="360" H="10" Y="300" T="13" o="523925" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="20" /><S X="570" N="" Y="335" T="12" o="cacaca" H="64" P="0,0,0.3,0.2,-10,0,0,0" L="300" /><S X="370" H="50" Y="320" T="12" o="cacaca" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="20" /><S X="420" H="15" Y="325" T="12" o="740088" P="0,0,0.3,1,-10,0,0,0" L="20" /><S X="710" N="" Y="310" T="13" o="cacaca" H="10" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="33" /><S X="310" H="50" Y="345" T="12" o="cacaca" P="0,0,0.3,0.2,100,0,0,0" L="20" /><S X="400" N="" Y="365" T="12" o="851111" H="80" P="0,0,0.3,0.2,-10,0,0,0" L="140" /><S X="360" H="20" Y="300" T="12" o="523925" P="0,0,0.3,0.2,-50,0,0,0" L="30" /><S X="710" N="" Y="310" T="13" o="0" H="10" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="10" /><S X="290" H="10" Y="370" T="13" o="78583a" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="20" /><S X="265" H="10" Y="195" T="12" o="0" P="0,0,0.3,0.2,20,0,0,0" L="40" /><S X="265" H="10" Y="190" T="12" o="78583a" P="0,0,0.3,0.2,20,0,0,0" L="50" /><S X="200" H="15" Y="225" T="12" o="78583a" P="0,0,0.3,0.2,10,0,0,0" c="1" L="45" /><S X="200" H="20" Y="240" T="12" o="78583a" P="0,0,0.3,0.2,-10,0,0,0" c="1" L="45" /><S X="210" H="15" Y="250" T="12" o="78583a" P="0,0,0.3,0.2,-40,0,0,0" c="1" L="45" /><S X="450" N="" Y="375" T="13" o="0" H="10" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="15" /><S X="450" N="" Y="375" T="12" o="1a1a1a" H="30" P="0,0,0.3,0.2,30,0,0,0" L="10" /></S><D><F Y="70" X="585" /><DS Y="175" X="215" /><T Y="315" X="200" /></D><O><O Mv="8" X="490" C="11" Mp="200000" P="0" Y="350" /><O Mv="8" X="565" C="11" Mp="200000" P="0" Y="335" /><O Mv="8" X="640" C="11" Mp="200000" P="0" Y="320" /><O Mv="8" X="710" C="11" Mp="200000" P="0" Y="310" /></O></Z></C>
9. Racing
Kod:
<C><P /><Z><S><S Y="392" T="1" P="0,0,0,0.2,0,0,0,0" L="232" X="118" H="23" /><S Y="368" T="1" P="0,0,0,0.2,-40,0,0,0" L="93" X="233" H="10" N="" /><S Y="312" T="1" P="0,0,0,0.2,0,,9999,9999" L="129" X="389" H="10" /><S Y="361" T="1" P="0,0,0,0.2,40,0,0,0" L="93" H="10" X="542" N="" /><S Y="391" T="1" P="0,0,0,0.2,0,0,0,0" L="232" H="23" X="680" /><S Y="319" T="1" P="0,0,0,0.2,0,0,0,0" L="10" X="706" H="30" /><S Y="319" T="4" P="0,0,20,0.2,0,0,0,0" L="10" X="715" H="32" /><S Y="247" T="1" P="0,0,0,0.2,0,0,0,0" L="10" X="717" H="32" /><S Y="248" T="4" P="0,0,20,0.2,0,0,0,0" L="10" X="707" H="31" /><S Y="102" T="1" P="0,0,0,0.2,0,0,0,0" L="10" H="32" X="721" /><S Y="177" T="1" P="0,0,0,0.2,0,0,0,0" L="10" H="32" X="709" /><S Y="177" T="4" P="0,0,20,0.2,0,0,0,0" L="10" H="32" X="720" /><S Y="102" T="4" P="0,0,20,0.2,0,0,0,0" L="10" X="710" H="32" /><S Y="100" T="1" P="0,0,0,0.2,0,0,0,0" L="10" H="30" X="34" /><S Y="176" T="1" P="0,0,0,0.2,0,0,0,0" L="10" H="30" X="43" /><S Y="246" T="1" P="0,0,0,0.2,0,0,0,0" L="10" H="30" X="31" /><S Y="319" T="1" P="0,0,0,0.2,0,0,0,0" L="10" H="30" X="42" /><S Y="100" T="4" P="0,0,20,0.2,0,0,0,0" L="10" H="31" X="45" /><S Y="176" T="4" P="0,0,20,0.2,0,0,0,0" L="10" H="31" X="32" /><S Y="246" T="4" P="0,0,20,0.2,0,0,0,0" L="10" H="31" X="43" /><S Y="319" T="4" P="0,0,20,0.2,0,0,0,0" L="10" H="31" X="31" /><S Y="392" T="4" P="0,0,20,0.2,0,0,0,0" L="215" X="116" H="13" /><S Y="391" T="4" P="0,0,20,0.2,0,0,0,0" L="216" X="680" H="11" /><S Y="403" T="0" P="0,0,0.3,0.2,45,0,0,0" L="29" X="41" H="28" /><S Y="404" T="0" P="0,0,0.3,0.2,45,0,0,0" L="29" H="28" X="105" /><S Y="403" T="0" P="0,0,0.3,0.2,45,0,0,0" L="29" H="28" X="172" /><S Y="403" T="0" P="0,0,0.3,0.2,45,0,0,0" L="29" H="28" X="749" /><S Y="403" T="0" P="0,0,0.3,0.2,45,0,0,0" L="29" H="28" X="685" /><S Y="404" T="0" P="0,0,0.3,0.2,45,0,0,0" L="29" H="28" X="625" /><S Y="110" T="1" P="0,0,0,0.2,0,0,0,0" L="148" X="381" H="26" /><S Y="110" T="4" P="0,0,20,0.2,0,0,0,0" L="134" X="380" H="13" /><S Y="111" T="0" P="0,0,0.3,0.2,45,0,0,0" L="16" X="342" H="15" /><S Y="111" T="0" P="0,0,0.3,0.2,45,0,0,0" L="16" H="15" X="380" /><S Y="110" T="0" P="0,0,0.3,0.2,45,0,0,0" L="16" H="15" X="423" /><S Y="95" T="1" P="0,0,0,0.2,40,0,0,0" L="62" X="301" H="17" /><S Y="92" T="1" P="0,0,0,0.2,-40,0,0,0" L="62" H="17" X="462" /><S Y="90" T="0" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="41" X="40" H="10" /><S Y="323" T="0" P="0,0,0,1,0,0,0,0" L="41" H="10" X="432" /><S Y="322" T="0" P="0,0,0,1,0,0,0,0" L="41" H="10" X="345" /><S Y="90" T="0" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="41" H="10" X="715" /></S><D><DC Y="364" X="23" /><F Y="82" X="715" /><T Y="84" X="41" /><DS Y="365" X="106" /></D><O /></Z></C>
10. Racing 
Kod:
<C><P G="11,10" /><Z><S><S X="236" H="18" Y="282" T="1" P="0,0,0,0.2,10,0,0,0" L="335" /><S X="520" H="19" Y="244" T="0" P="0,0,0.3,0.2,10,0,0,0" L="565" /><S X="234" H="18" Y="128" T="1" P="0,0,0,0.2,10,0,0,0" L="335" /><S X="522" H="19" Y="110" T="0" P="0,0,0.3,0.2,10,0,0,0" L="565" /><S X="781" H="47" Y="255" T="4" P="0,0,20,0.2,-10,0,0,0" L="17" /><S X="790" H="102" Y="141" T="0" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="21" /><S X="761" H="102" Y="51" T="0" P="0,0,0.3,0.2,-40,0,0,0" L="21" /><S X="791" H="22" Y="94" T="4" P="0,0,20,0.2,0,0,0,0" L="22" /><S X="514" H="12" Y="242" T="4" P="0,0,20,0.2,10,0,0,0" L="526" /><S X="510" H="12" Y="107" T="4" P="0,0,20,0.2,10,0,0,0" L="526" /><S X="236" H="10" Y="281" T="2" P="0,0,0,1.2,10,0,0,0" L="320" /><S X="233" H="10" Y="129" T="2" P="0,0,0,1.2,10,0,0,0" L="320" /><S X="781" H="46" Y="212" T="2" P="0,0,0,1.3,10,0,0,0" L="18" /><S X="790" H="102" Y="227" T="0" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="21" /><S X="791" H="22" Y="183" T="4" P="0,0,20,0.2,0,0,0,0" L="22" /><S X="780" H="46" Y="327" T="2" P="0,0,0,1.3,10,0,0,0" L="18" /><S X="780" H="47" Y="369" T="4" P="0,0,20,0.2,-10,0,0,0" L="17" /><S X="789" H="102" Y="337" T="0" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="21" /><S X="789" H="22" Y="376" T="4" P="0,0,20,0.2,0,0,0,0" L="22" /><S X="789" H="22" Y="288" T="4" P="0,0,20,0.2,0,0,0,0" L="22" /><S X="404" H="17" Y="393" T="0" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="798" /><S X="404" H="10" Y="393" T="4" P="0,0,20,0.2,0,0,0,0" L="767" /><S X="78" H="22" Y="180" T="4" P="0,0,20,0.2,-50,0,0,0" L="22" /><S X="45" H="22" Y="182" T="4" P="0,0,20,0.2,-50,0,0,0" L="22" /><S X="78" H="10" Y="181" T="0" P="0,0,0.3,0.2,-50,0,0,0" L="10" /><S X="44" H="10" Y="182" T="0" P="0,0,0.3,0.2,-50,0,0,0" L="10" /><S X="732" H="22" Y="17" T="4" P="0,0,20,0.2,-40,0,0,0" L="22" /></S><D><F Y="135" X="755" /><T Y="385" X="744" /><DS Y="366" X="742" /><DC Y="160" X="62" /></D><O /></Z></C>
11. Xml Sanat Mapı
Kod:
<C><P F="0" L="1600" /><Z><S><S P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="1600" X="800" H="10" Y="396" T="5" /><S P="1,0,0,0,0,0,0,0" L="100" X="326" H="100" Y="140" T="10" /><S P="1,0,0,0,20,0,0,0" L="100" X="321" H="100" Y="138" T="10" /><S P="1,0,0,0,10,0,0,0" L="100" X="321" H="100" Y="138" T="10" /><S P="1,0,0,0,40,0,0,0" L="100" X="324" H="100" Y="139" T="10" /><S P="1,0,0,0,50,0,0,0" L="100" X="322" H="100" Y="137" T="10" /><S P="1,0,0,0,60,0,0,0" L="100" X="322" H="100" Y="138" T="10" /><S P="0,0,0.1,0.2,10,0,0,0" L="581" X="327" H="147" Y="286" T="5" /><S P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="581" X="313" H="147" Y="358" T="5" /><S P="0,0,0.3,0.2,40,0,0,0" L="200" X="297" H="100" Y="280" T="5" /><S P="0,0,0,0.2,10,0,0,0" L="581" X="754" H="147" Y="361" T="5" /><S P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="10" X="1149" H="1500" Y="220" T="8" /><S P="0,0,0.3,0.2,10,0,0,0" L="581" X="366" H="89" Y="14" T="5" /><S P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="581" X="919" H="89" Y="53" T="5" /><S P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="112" X="77" H="359" Y="142" T="5" /><S P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="74" X="33" H="368" Y="213" T="5" /><S P="0,0,0.1,0.2,02,0,0,0" L="581" X="844" H="147" Y="379" T="5" /><S P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="182" X="224" H="97" Y="297" T="5" /><S P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="133" X="520" H="83" Y="293" T="5" /><S P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="84" X="329" H="41" Y="-14" T="5" /><S P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="109" X="677" H="35" Y="60" T="5" /><S P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="161" X="597" H="24" Y="77" T="5" /><S P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="160" X="794" H="20" Y="83" T="5" /><S P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="440" X="1416" H="123" Y="70" T="5" /><S P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="92" X="1620" H="277" Y="286" T="5" /><S P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="238" X="1562" H="110" Y="129" T="5" /><S P="0,0,0.3,0.2,30,0,0,0" L="250" X="1223" H="70" Y="408" T="5" /><S P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="440" X="1351" H="123" Y="421" T="5" /><S P="0,0,0.3,0.2,10,0,0,0" L="581" X="926" H="89" Y="61" T="5" /><S P="0,0,0.3,0.2,10,0,0,0" L="581" X="643" H="89" Y="-15" T="5" /><S P="0,0,0.3,0.2,30,0,0,0" L="250" X="1497" H="70" Y="438" T="5" /><S P="0,0,0.3,0.2,30,0,0,0" L="250" X="1562" H="70" Y="165" T="5" /><S P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="92" X="1620" H="277" Y="347" T="5" /></S><D><T Y="359" X="1565" /><F Y="220" X="420" /><DS Y="208" X="421" /><DC Y="211" X="418" /><P P="0,0" X="1095" Y="309" T="12" /><P P="0,0" X="710" Y="288" T="12" /><P P="0,0" X="1304" Y="517" T="27" /><P P="0,0" X="258" Y="186" T="44" /><P P="0,0" X="729" Y="382" T="44" /><P P="0,0" X="862" Y="424" T="44" /><P P="0,0" X="234" Y="284" T="44" /><P P="0,0" X="775" Y="385" T="44" /><P P="0,0" X="783" Y="417" T="44" /><P P="0,0" X="805" Y="416" T="44" /><P T="34" P="0,0" C="0" X="106" Y="1" /><P T="34" P="0,0" C="0" X="906" Y="104" /><P T="34" P="0,0" C="0" X="666" Y="-116" /><P Y="-162" P="0,0" C="0" X="-96" T="34" /><P X="-96" P="0,0" C="0" Y="231" T="34" /><P P="0,0" X="574" Y="93" T="58" /><P P="0,0" X="956" Y="109" T="58" /><P P="0,0" X="108" Y="17" T="58" /><P P="0,0" X="1208" Y="130" T="58" /><P P="0,0" X="1286" Y="129" T="58" /><P P="0,0" X="1355" Y="127" T="58" /><P P="0,0" X="1190" Y="265" T="38" /></D><O><O X="328" C="22" P="0" Y="102" /><O X="329" C="22" P="0" Y="118" /><O X="324" C="22" P="0" Y="159" /><O X="314" C="22" P="0" Y="182" /><O X="343" C="22" P="0" Y="175" /><O X="363" C="22" P="0" Y="153" /><O X="365" C="22" P="0" Y="135" /><O X="346" C="22" P="0" Y="112" /><O X="287" C="22" P="0" Y="136" /><O X="296" C="22" P="0" Y="118" /><O X="345" C="22" P="0" Y="140" /><O X="352" C="22" P="0" Y="120" /><O X="351" C="22" P="0" Y="165" /><O X="288" C="22" P="0" Y="153" /><O X="313" C="22" P="0" Y="104" /><O X="304" C="22" P="0" Y="140" /><O X="324" C="22" P="0" Y="147" /><O X="303" C="22" P="0" Y="157" /><O X="326" C="22" P="0" Y="130" /></O></Z></C>
12. Xml Teleport Özellikli Map
Kod:
<C><P L="1600" /><Z><S><S X="1512" H="33" Y="212" T="12" o="0" P="0,0,0.3,0.2,30,0,0,0" L="193" /><S X="1279" H="10" Y="-67" T="0" P="0,0,0.3,0.2,-20,0,0,0" L="169" /><S X="177" H="10" Y="203" T="0" P="0,0,0.3,0.2,-30,0,0,0" L="169" /><S X="1179" H="10" Y="-28" T="0" P="0,0,0.3,0.2,-40,0,0,0" L="169" /><S X="842" H="10" Y="-49" T="0" P="0,0,0.3,0.2,40,0,0,0" L="100" /><S X="126" H="10" Y="399" T="12" o="0" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="254" /><S X="1396" H="10" Y="-24" T="0" P="0,0,0,0,40,0,0,0" L="100" /><S X="740" H="10" Y="-83" T="0" P="0,0,0.3,0.2,-10,0,0,0" L="169" /><S X="617" H="10" Y="-32" T="0" P="0,0,0.3,0.2,-30,0,0,0" L="169" /><S X="447" H="10" Y="168" T="0" P="0,0,0.3,0.2,30,0,0,0" L="169" /><S X="984" H="3000" Y="-299" T="12" o="485f6f" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" c="4" L="3000" /><S X="163" H="10" Y="394" T="12" o="ffffff" P="0,0,0.3,9999,0,0,0,0" L="99" /><S X="821" H="10" Y="397" T="12" o="ffffff" P="0,0,0.3,9999,0,0,0,0" L="99" /><S X="121" H="82" Y="71" T="12" o="ffffff" P="0,0,0,9999,0,0,0,0" L="10" /><S X="76" H="34" Y="382" T="12" o="0" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="153" /><S X="227" H="34" Y="382" T="12" o="0" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="53" /><S X="731" H="34" Y="385" T="12" o="0" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="153" /><S X="893" H="34" Y="385" T="12" o="0" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="53" /><S X="320" H="10" Y="108" T="0" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="446" /><S X="538" H="116" Y="162" T="0" P="0,0,0,0,0,0,0,0" L="10" /><S X="531" H="118" Y="162" T="12" o="0" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" c="4" L="25" /><S X="319" H="24" Y="115" T="12" o="0" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" c="4" L="446" /><S X="108" H="118" Y="68" T="12" o="0" P="0,0,0,9999,0,0,0,0" c="1" L="25" /><S X="1401" H="10" Y="166" T="12" o="ffffff" P="0,0,0.3,9999,0,0,0,0" L="99" /><S X="1578" H="104" Y="93" T="12" o="0" P="0,0,0,0,0,0,0,0" L="30" /><S X="1493" H="27" Y="131" T="12" o="0" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="141" /><S X="1360" H="50" Y="143" T="12" o="0" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="37" /><S X="1437" H="50" Y="142" T="12" o="0" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="35" /><S X="1398" H="12" Y="172" T="12" o="0" P="0,0,0,0,0,0,0,0" L="113" /><S X="1022" H="33" Y="157" T="12" o="0" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="193" /><S X="173" H="34" Y="26" T="12" o="0" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="153" /><S X="1516" H="10" Y="397" T="12" o="ffffff" P="0,0,0.3,9999,0,0,0,0" L="99" /><S X="127" H="10" Y="399" T="12" o="0" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="254" /><S X="787" H="10" Y="403" T="12" o="0" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="266" /><S X="1424" H="34" Y="384" T="12" o="0" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="153" /><S X="1574" H="34" Y="384" T="12" o="0" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="53" /><S X="1474" H="10" Y="401" T="12" o="0" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="254" /></S><D><DS Y="349" X="39" /></D><O /></Z></C>
13. Xml Racing Mapı 3
Kod:
<C><P F="8" L="1600" /><Z><S><S X="169" H="23" Y="199" T="4" P="0,0,600,0.2,0,0,0,0" L="10" /><S X="154" H="60" Y="164" T="1" P="0,0,0,0.2,-30,0,0,0" L="18" /><S X="20" H="273" Y="266" T="1" P="0,0,0,0.2,0,0,0,0" L="45" /><S X="94" H="17" Y="138" T="1" P="0,0,0,0.2,0,0,0,0" L="184" /><S X="27" H="241" Y="267" T="2" P="0,0,2,3.3,0,0,0,0" L="45" /><S X="177" H="98" Y="154" T="4" P="0,0,500,0.2,10,0,0,0" L="13" /><S X="175" H="98" Y="149" T="1" P="0,0,0,0.2,10,0,0,0" L="13" /><S X="1348" H="42" Y="67" T="2" P="0,0,0,50,0,0,0,0" L="10" /><S X="404" H="66" Y="188" T="1" P="0,0,0,0.2,-50,0,0,0" L="68" /><S X="157" H="142" Y="58" T="9" P="0,0,,,,0,0,0" L="30" /><S X="136" H="152" Y="56" T="1" P="0,0,0,0.2,0,0,0,0" L="16" /><S X="1542" H="84" Y="350" T="4" P="0,0,20,0.2,0,0,0,0" L="17" /><S X="1345" H="10" Y="92" T="1" P="0,0,0,0.2,0,0,0,0" L="13" /><S X="1343" H="10" Y="46" T="1" P="0,0,0,0.2,0,0,0,0" L="13" /><S X="1568" H="258" Y="274" T="1" P="0,0,0,0.2,0,0,0,0" L="54" /><S X="167" H="21" N="" Y="-30" T="1" P="0,0,0,0.2,-30,0,0,0" L="78" /><S X="1470" H="22" Y="156" T="1" P="0,0,0,0.2,0,0,0,0" L="234" /><S X="1345" H="54" Y="27" T="4" P="0,0,20,0.2,0,0,0,0" L="18" /><S X="1347" H="54" Y="115" T="4" P="0,0,20,0.2,0,0,0,0" L="18" /><S X="1562" H="241" Y="268" T="2" P="0,0,2,3.3,0,0,0,0" L="45" /><S X="1393" H="31" Y="387" T="0" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="409" /><S X="1355" H="198" Y="99" T="4" P="0,0,20,0.2,0,0,0,0" L="15" /><S X="172" H="37" Y="122" T="1" P="0,0,0,0.2,30,0,0,0" L="10" /><S X="164" H="37" Y="154" T="1" P="0,0,0,0.2,10,0,0,0" L="10" /><S X="156" H="37" Y="151" T="1" P="0,0,0,0.2,10,0,0,0" L="10" /><S X="149" H="31" Y="388" T="0" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="307" /></S><D><DS Y="359" X="96" /><F Y="171" X="1323" /><T Y="374" X="174" /></D><O /></Z></C>
14. Xml Racing Mapı 2
Kod:
<C><P F="1" /><Z><S><S X="797" H="59" Y="103" T="0" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="10" /><S X="783" H="20" Y="148" T="1" P="0,0,0,0.2,0,0,0,0" L="24" /><S X="313" H="18" Y="286" T="9" P="0,0,,,,0,0,0" L="17" /><S X="433" H="18" Y="286" T="9" P="0,0,,,,0,0,0" L="17" /><S X="789" H="200" Y="197" T="1" P="0,0,0,0.2,0,0,0,0" L="11" /><S X="553" H="18" Y="286" T="9" P="0,0,,,,0,0,0" L="17" /><S X="675" H="18" Y="286" T="9" P="0,0,,,,0,0,0" L="17" /><S X="763" H="202" Y="196" T="9" P="0,0,,,,0,0,0" L="23" /><S X="19" H="90" Y="108" T="0" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="10" /><S X="783" H="201" Y="197" T="3" P="0,0,0,9999,0,0,0,0" L="18" /><S X="753" H="23" Y="85" T="1" P="0,0,0,0.2,0,0,0,0" L="80" /><S X="145" H="18" Y="71" T="9" P="0,0,,,,0,0,0" L="17" /><S X="266" H="18" Y="71" T="9" P="0,0,,,,0,0,0" L="17" /><S X="388" H="18" Y="71" T="9" P="0,0,,,,0,0,0" L="17" /><S X="508" H="18" Y="70" T="9" P="0,0,,,,0,0,0" L="17" /><S X="628" H="18" Y="70" T="9" P="0,0,,,,0,0,0" L="17" /><S X="7" H="82" Y="104" T="1" P="0,0,0,0.2,0,0,0,0" L="20" /><S X="-12" H="226" Y="255" T="1" P="0,0,0,0.2,0,0,0,0" L="20" /><S X="31" H="19" Y="150" T="1" P="0,0,0,0.2,0,0,0,0" L="102" /><S X="862" H="83" Y="339" T="0" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="10" /><S X="906" H="17" Y="293" T="4" P="0,0,20,0.2,0,0,0,0" L="10" /><S X="204" H="10" Y="236" T="9" P="0,0,,,,0,0,0" L="10" /><S X="19" H="10" Y="405" T="6" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="38" /><S X="899" H="17" Y="128" T="4" P="0,0,20,0.2,0,0,0,0" L="10" /><S X="17" H="242" Y="279" T="9" P="0,0,,,,0,0,0" L="36" /><S X="855" H="15" Y="293" T="0" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="108" /><S X="867" H="83" Y="171" T="0" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="10" /><S X="849" H="15" Y="128" T="0" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="108" /><S X="800" H="83" Y="259" T="0" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="10" /><S X="121" H="36" Y="393" T="1" P="0,0,0,0.2,0,0,0,0" L="173" /><S X="394" H="36" Y="394" T="1" P="0,0,0,0.2,0,0,0,0" L="173" /><S X="677" H="36" Y="393" T="1" P="0,0,0,0.2,0,0,0,0" L="173" /></S><D><T Y="374" X="394" /><F Y="69" X="756" /></D><O /></Z></C>
15. Xml Racing Mapı 3
Kod:
<C><P F="4" L="1600" /><Z><S><S X="762" H="30" Y="-77" T="6" P="0,0,0.3,0.2,300,0,0,0" L="265" /><S X="200" H="30" Y="53" T="6" P="0,0,0.3,0.2,-10,0,0,0" L="180" /><S X="594" H="30" Y="-9" T="6" P="0,0,0.3,0.2,380,0,0,0" L="265" /><S X="479" H="30" Y="111" T="6" P="0,0,0.3,0.2,390,0,0,0" L="265" /><S X="276" H="30" Y="153" T="6" P="0,0,0.3,0.2,340,0,0,0" L="80" /><S X="270" H="30" Y="291" T="6" P="0,0,0.3,0.2,-40,0,0,0" L="265" /><S X="985" H="30" Y="279" T="6" P="0,0,0.3,0.2,410,0,0,0" L="265" /><S X="1256" H="30" Y="275" T="6" P="0,0,0.3,0.2,320,0,0,0" L="265" /><S X="953" H="30" Y="356" T="6" P="0,0,0.3,0.2,390,0,0,0" L="100" /><S X="996" H="30" Y="99" T="6" P="0,0,0.3,0.2,410,0,0,0" L="350" /><S X="1421" H="30" Y="247" T="6" P="0,0,0.3,0.2,410,0,0,0" L="350" /><S X="875" H="30" Y="348" T="6" P="0,0,0.3,0.2,340,0,0,0" L="100" /><S X="1669" H="30" Y="319" T="6" P="0,0,0.3,0.2,330,0,0,0" L="265" /><S X="739" H="30" Y="323" T="6" P="0,0,0.3,0.2,340,0,0,0" L="265" /><S X="111" H="30" Y="177" T="6" P="0,0,0.3,0.2,40,0,0,0" L="265" /><S X="394" H="30" Y="248" T="6" P="0,0,0.3,0.2,50,0,0,0" L="300" /><S X="800" H="56" Y="374" T="6" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="1600" /><S X="755" H="30" Y="164" T="6" P="0,0,0.3,0.2,320,0,0,0" L="265" /><S X="1273" H="30" Y="50" T="6" P="0,0,0.3,0.2,360,0,0,0" L="350" /><S X="1592" H="30" Y="69" T="6" P="0,0,0.3,0.2,310,0,0,0" L="265" /><S X="1158" H="32" Y="214" T="6" P="0,0,0.3,0.2,-10,0,0,0" L="132" /></S><D><T Y="348" X="21" /><F Y="340" X="1573" /><P X="72" P="0,0" Y="347" T="12" /><P X="139" P="0,0" Y="347" T="12" /><P X="833" P="0,0" Y="277" T="5" /><P X="1183" P="0,0" Y="194" T="2" /><P X="1053" P="0,0" Y="146" T="3" /><P X="155" P="0,0" Y="194" T="3" /><P X="43" P="0,0" Y="105" T="3" /><P X="119" P="0,0" Y="53" T="3" /><P X="271" P="0,0" Y="26" T="3" /><P X="417" P="0,0" Y="62" T="3" /><P X="557" P="0,0" Y="146" T="3" /><P X="660" P="0,0" Y="224" T="3" /><P X="814" P="0,0" Y="96" T="3" /><P X="749" P="0,0" Y="151" T="3" /><P X="486" P="0,0" Y="102" T="3" /><P X="938" P="0,0" Y="203" T="3" /><P X="994" P="0,0" Y="266" T="3" /><P X="1027" P="0,0" Y="317" T="3" /><P X="1221" P="0,0" Y="288" T="3" /><P X="1304" P="0,0" Y="218" T="3" /><P X="975" P="0,0" Y="47" T="3" /><P X="1157" P="0,0" Y="36" T="3" /><P X="1342" P="0,0" Y="37" T="3" /><P X="1362" P="0,0" Y="152" T="3" /><P X="1422" P="0,0" Y="227" T="3" /><P X="1466" P="0,0" Y="283" T="3" /><P X="1540" P="0,0" Y="351" T="3" /><P X="734" P="0,0" Y="313" T="2" /><P X="276" P="0,0" Y="140" T="2" /><P X="592" P="0,0" Y="-29" T="2" /><P X="1524" P="0,0" Y="120" T="2" /><P X="1581" P="0,0" Y="60" T="2" /><P X="581" P="0,0" Y="354" T="87" /><DS Y="331" X="20" /><DC Y="327" X="1573" /></D><O /></Z></C>
16. Xml Futbol Mapı
Kod:
<C><P F="4" L="1600" /><Z><S><S X="30" H="134" Y="292" T="0" P="0,0,0.3,0.2,20,0,0,0" L="10" /><S X="778" H="10" Y="386" T="0" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="1600" /><S X="71" H="62" Y="370" T="12" o="308f00" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" c="4" L="144" /><S X="99" H="120" Y="297" T="12" o="ffffff" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" c="4" L="27" /><S X="74" H="21" Y="366" T="12" o="308f00" P="0,0,0.3,0.2,-20,0,0,0" c="4" L="146" /><S X="792" H="70" Y="365" T="12" o="308f00" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" c="4" L="1319" /><S X="1496" H="133" Y="291" T="12" o="ffffff" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" c="4" L="46" /><S X="145" H="145" Y="281" T="12" o="ffffff" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" c="4" L="78" /><S X="111" H="143" Y="273" T="12" o="999999" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" c="4" L="13" /><S X="1518" H="21" Y="365" T="12" o="308f00" P="0,0,0.3,0.2,20,0,0,0" c="4" L="146" /><S X="1542" H="134" Y="317" T="0" P="0,0,0.3,0.2,-20,0,0,0" L="10" /><S X="1460" H="145" Y="277" T="12" o="ffffff" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" c="4" L="78" /><S X="1400" H="18" Y="376" T="12" o="308f00" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" c="4" L="286" /><S X="43" H="145" N="" Y="312" T="12" o="ffffff" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" c="4" L="78" /><S X="55" H="14" N="" Y="228" T="12" o="999999" P="0,0,0.3,0.2,-20,0,0,0" L="115" /><S X="149" H="15" N="" Y="208" T="12" o="999999" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="82" /><S X="1451" H="15" N="" Y="210" T="12" o="999999" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="82" /><S X="65" H="25" N="" Y="241" T="12" o="ffffff" P="0,0,0.3,0.2,-20,0,0,0" c="4" L="115" /><S X="1494" H="143" Y="280" T="12" o="999999" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" c="4" L="13" /><S X="1555" H="145" N="" Y="312" T="12" o="ffffff" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" c="4" L="78" /><S X="6" H="143" N="" Y="313" T="12" o="999999" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="13" /><S X="1544" H="14" N="" Y="227" T="12" o="999999" P="0,0,0.3,0.2,20,0,0,0" L="115" /><S X="1457" H="18" Y="391" T="12" o="308f00" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" c="4" L="286" /><S X="1543" H="25" N="" Y="242" T="12" o="ffffff" P="0,0,0.3,0.2,20,0,0,0" L="115" /><S X="134" H="11" N="" Y="216" T="12" o="ffffff" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="43" /><S X="82" H="143" N="" Y="313" T="12" o="999999" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" c="4" L="13" /><S X="1594" H="143" N="" Y="313" T="12" o="999999" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="13" /><S X="271" H="10" Y="337" T="12" o="ffffff" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" c="4" L="176" /><S X="132" H="14" N="" Y="228" T="12" o="999999" P="0,0,0.3,0.2,-20,0,0,0" L="115" /><S X="1465" H="20" N="" Y="221" T="12" o="ffffff" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="60" /><S X="186" H="143" Y="272" T="12" o="999999" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" c="4" L="13" /><S X="1515" H="143" N="" Y="313" T="12" o="999999" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" c="4" L="13" /><S X="1465" H="14" N="" Y="230" T="12" o="999999" P="0,0,0.3,0.2,20,0,0,0" L="115" /><S X="1416" H="143" Y="277" T="12" o="999999" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" c="4" L="13" /><S X="42" H="15" N="" Y="248" T="12" o="999999" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="82" /><S X="1559" H="15" N="" Y="249" T="12" o="999999" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="82" /><S X="180" H="10" Y="386" T="12" o="ffffff" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" c="4" L="190" /><S X="160" H="11" Y="348" T="12" o="308f00" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" c="4" L="111" /><S X="1359" H="20" Y="358" T="12" o="308f00" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" c="4" L="286" /><S X="315" H="10" Y="362" T="12" o="ffffff" P="0,0,0.3,0.2,-30,0,0,0" c="4" L="100" /><S X="1323" H="10" Y="343" T="12" o="ffffff" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" c="4" L="176" /><S X="1280" H="10" Y="369" T="12" o="ffffff" P="0,0,0.3,0.2,30,0,0,0" c="4" L="100" /><S X="1419" H="10" Y="393" T="12" o="ffffff" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" c="4" L="200" /><S X="792" H="10" Y="366" T="13" o="ffffff" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" c="4" L="33" /><S X="792" H="10" Y="366" T="13" o="308f00" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" c="4" L="24" /><S X="789" H="10" Y="338" T="12" o="ffffff" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" c="4" L="181" /><S X="653" H="10" Y="365" T="12" o="ffffff" P="0,0,0.3,0.2,-30,0,0,0" c="4" L="110" /><S X="924" H="10" Y="365" T="12" o="ffffff" P="0,0,0.3,0.2,30,0,0,0" c="4" L="110" /><S X="788" H="10" Y="394" T="12" o="ffffff" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" c="4" L="372" /><S X="793" H="10" Y="365" T="13" o="0" P="1,70,1,0.5,0,0,0,0" L="20" /></S><D><T Y="385" X="800" /></D><O /></Z></C>
17. Mekanizmalı Futbol Ve Basketbol
Kod:
<C><P F="2" G="0,7" /><Z><S><S X="787" H="112" Y="115" T="0" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" c="2" L="10" /><S X="404" H="10" Y="56" T="0" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="760" /><S X="401" H="22" Y="373" T="8" P="0,0,2111,0,0,0,0,0" L="806" /><S X="18" H="128" Y="109" T="0" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" c="2" L="10" /><S X="400" H="387" Y="192" T="12" o="3752" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" c="4" L="801" /><S X="736" H="10" Y="244" T="12" o="b8b8b9" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" c="4" L="58" /><S X="399" H="14" Y="383" T="12" o="ff0000" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="730" /><S X="27" H="142" Y="321" T="12" o="5e5e5e" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="19" /><S X="60" H="10" Y="245" T="12" o="b8b8b9" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" c="4" L="58" /><S X="769" H="142" Y="319" T="12" o="5e5e5e" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="19" /><S X="400" H="17" Y="392" T="12" o="30303" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="801" /><S X="26" H="91" Y="220" T="12" o="989898" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="27" /><S X="87" H="10" Y="245" T="12" o="a6a6a6" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="11" /><S X="401" H="10" Y="189" T="13" o="ff0000" P="1,3,1,0.7,0,0,0,0" L="20" /><S X="768" H="91" Y="222" T="12" o="989898" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="27" /><S X="708" H="10" Y="244" T="12" o="a6a6a6" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="11" /></S><D><DC Y="375" X="401" /><DS Y="362" X="403" /></D><O /></Z></C>
18. Xml Mekanizmalı Map
Kod:
<C><P F="4" L="1600" /><Z><S><S X="733" H="10" Y="129" T="0" P="1,0,0.3,0.2,0,0,0,0" c="3" L="110" /><S X="833" H="10" Y="129" T="0" P="1,0,0.3,0.2,0,0,0,0" c="3" L="110" /><S X="1516" H="410" Y="277" T="6" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" c="4" L="534" /><S X="957" H="10" Y="103" T="0" P="0,0,0.3,0.2,-20,0,0,0" L="170" /><S X="42" H="200" Y="225" T="8" P="1,0,0.3,0.2,0,0,0,0" c="4" L="72" /><S X="75" H="15" Y="222" T="10" P="0,0,0.3,0,270,0,0,0" c="4" L="207" /><S X="40" H="15" Y="77" T="10" P="0,0,0.3,0,180,0,0,0" L="80" /><S X="200" H="15" Y="379" T="10" P="0,0,0.3,0,360,0,0,0" L="400" /><S X="925" H="300" Y="275" T="6" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" c="4" L="100" /><S X="41" H="210" Y="224" T="0" P="1,0,0.3,0.2,0,1,0,0" L="53" /><S X="422" H="10" Y="382" T="10" P="0,0,0.3,0,10,0,0,0" L="50" /><S X="40" H="20" Y="325" T="12" o="0" P="1,1,0.3,300,0,1,0,0" L="60" /><S X="83" H="15" N="" Y="222" T="10" P="0,0,0.3,0,270,0,0,0" c="4" L="207" /><S X="391" H="15" Y="223" T="10" P="0,0,0.3,0,90,0,0,0" L="207" /><S X="1305" H="10" Y="-11" T="0" P="0,0,0.3,0.2,-40,0,0,0" L="90" /><S X="1143" H="10" Y="52" T="0" P="0,0,0.3,0.2,-10,0,0,0" L="209" /><S X="239" H="188" Y="225" T="12" o="0" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" c="4" L="303" /><S X="1009" H="300" Y="236" T="6" P="0,0,0.3,0.2,-20,0,0,0" c="4" L="170" /><S X="1363" H="10" Y="-10" T="0" P="0,0,0.3,0.2,50,0,0,0" L="90" /><S X="433" H="10" Y="129" T="0" P="1,0,0.3,0.2,0,0,0,0" c="3" L="110" /><S X="1231" H="10" Y="31" T="0" P="0,0,0.3,0.2,-20,0,0,0" L="209" /><S X="237" H="15" Y="319" T="10" P="0,0,0.3,0,180,0,0,0" L="323" /><S X="162" H="15" Y="319" T="10" P="0,0,0.3,0,180,0,0,0" c="4" L="323" /><S X="1330" H="161" Y="63" T="6" P="0,0,0.3,0.2,-40,0,0,0" c="4" L="160" /><S X="7" H="15" Y="231" T="10" P="0,0,0.3,0,270,0,0,0" L="323" /><S X="233" H="15" N="" Y="126" T="10" P="0,0,0.3,0,360,0,0,0" L="330" /><S X="1209" H="145" Y="106" T="6" P="0,0,0.3,0.2,-20,0,0,0" c="4" L="167" /><S X="1383" H="10" Y="21" T="0" P="0,0,0.3,0.2,-20,0,0,0" L="170" /><S X="1132" H="205" Y="333" T="6" P="0,0,0.3,0.2,-120,0,0,0" c="1" L="176" /><S X="1433" H="164" Y="84" T="6" P="0,0,0.3,0.2,-20,0,0,0" c="4" L="121" /><S X="1331" H="380" Y="200" T="6" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" c="4" L="136" /><S X="1504" H="222" Y="209" T="6" P="0,0,0.3,0.2,-30,0,0,0" c="1" L="218" /><S X="1148" H="300" Y="198" T="6" P="0,0,0.3,0.2,-10,0,0,0" c="4" L="180" /><S X="633" H="10" Y="129" T="0" P="1,0,0.3,0.2,0,0,0,0" c="3" L="110" /><S X="1206" H="205" Y="306" T="6" P="0,0,0.3,0.2,-30,0,0,0" c="1" L="176" /><S X="1358" H="240" N="" Y="272" T="6" P="0,0,0.3,0.2,-10,0,0,0" c="1" L="218" /><S X="1079" H="140" Y="341" T="6" P="0,0,0.3,0.2,-30,0,0,0" c="1" L="87" /><S X="1629" H="222" Y="87" T="6" P="0,0,0.3,0.2,-50,0,0,0" c="1" L="218" /><S X="893" H="100" N="" Y="433" T="6" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="1800" /><S X="238" H="167" Y="226" T="12" o="ffffff" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" c="4" L="280" /><S X="237" H="139" Y="227" T="12" o="0" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" c="4" L="245" /><S X="338" H="116" N="" Y="229" T="12" o="ffffff" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="10" /><S X="338" N="" Y="227" T="12" o="ffffff" H="116" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="10" /><S X="238" N="" Y="174" T="12" o="ffffff" H="10" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="208" /><S X="238" N="" Y="282" T="12" o="ffffff" H="10" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="208" /><S X="139" N="" Y="228" T="12" o="ffffff" H="116" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="10" /><S X="534" H="10" Y="129" T="0" P="1,0,0.3,0.2,0,0,0,0" c="3" L="110" /><S X="41" H="217" N="" Y="227" T="12" o="0" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" c="4" L="54" /></S><D><T Y="391" X="618" /><P X="238" C="0" P="1,0" Y="229" T="90" /><P X="1388" P="0,0" Y="147" T="5" /><P X="1377" P="1,0" Y="150" T="5" /><P X="1105" P="0,0" Y="56" T="5" /><P X="729" P="1,0" Y="383" T="1" /><P X="905" P="0,0" Y="116" T="4" /><P X="1006" P="0,0" Y="76" T="3" /><P X="834" P="0,0" Y="382" T="2" /><P X="618" P="0,0" Y="384" T="0" /><P X="1520" P="0,0" Y="43" T="2" /><P X="1560" P="0,0" Y="43" T="2" /><P X="1560" P="0,0" Y="43" T="2" /><P X="172" P="0,0" Y="118" T="67" /><P X="218" P="0,0" Y="119" T="68" /><P X="267" P="0,1" Y="120" T="67" /><P X="362" P="0,0" Y="123" T="69" /><P X="218" P="0,0" Y="80" T="73" /><P X="1037" P="1,0" Y="284" T="3" /><P X="1109" P="1,0" Y="242" T="3" /><P X="1202" P="1,0" Y="34" T="3" /><P X="1396" P="0,0" Y="14" T="5" /><P X="684" P="0,0" Y="381" T="3" /><P X="549" P="0,0" Y="379" T="3" /><P X="781" P="0,0" Y="382" T="3" /><P X="896" P="0,0" Y="381" T="3" /><P X="1260" P="1,0" Y="172" T="0" /><P X="1175" P="1,0" Y="207" T="3" /><P X="65" P="0,0" Y="69" T="72" /><P X="22" P="0,0" Y="68" T="72" /><P X="942" P="1,0" Y="381" T="42" /><P X="975" P="0,0" Y="103" T="42" /><P X="517" P="0,0" Y="390" T="42" /><P X="1210" P="0,0" Y="36" T="1" /><P X="1434" P="0,0" Y="8" T="42" /><P X="1681" P="0,0" Y="138" T="1" /><P X="1629" P="0,0" Y="103" T="1" /><P X="1729" P="0,0" Y="176" T="1" /><P X="1551" P="0,0" Y="190" T="1" /><P X="1578" P="0,0" Y="122" T="1" /></D><O><O P="0" C="11" X="71" Y="303" /><O P="0" C="14" X="683" Y="128" /><O P="0" C="11" X="11" Y="304" /><O P="0" C="11" X="10" Y="135" /><O P="0" C="11" X="72" Y="135" /><O P="0" C="22" X="59" Y="298" /><O P="0" C="22" X="27" Y="299" /><O P="0" C="22" X="30" Y="142" /><O P="0" C="22" X="49" Y="142" /><O P="0" C="22" X="64" Y="319" /><O P="0" C="22" X="19" Y="319" /><O P="0" C="11" X="387" Y="127" /><O P="0" C="14" X="483" Y="128" /><O P="0" C="14" X="589" Y="129" /><O P="0" C="14" X="783" Y="128" /><O P="0" C="11" X="882" Y="130" /></O></Z></C>
19.Xml Kabile Evi
Kod:
<C><P L="1600" F="4" /><Z><S><S X="365" Y="-10" T="8" H="10" P="0,0,0.3,0.2,50,0,0,0" L="77" /><S X="801" Y="403" T="6" H="44" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="1602" /><S X="340" Y="257" T="0" H="24" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="10" /><S X="4" Y="197" T="0" H="370" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="10" /><S X="241" Y="16" T="0" H="10" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="300" /><S X="387" Y="144" T="0" H="260" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="10" /><S X="386" Y="329" T="0" H="100" P="1,0,0,0.2,0,0,0,0" L="10" /><S X="233" Y="271" T="0" H="10" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="319" /><S X="149" Y="148" T="0" H="10" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="282" /><S X="240" Y="-120" T="0" H="10" P="0,0,0.3,0.2,40,0,0,0" L="270" /><S X="103" Y="-66" T="0" H="10" P="0,0,0.3,0.2,-40,0,0,0" L="270" /><S X="32" Y="377" T="11" H="10" P="0,0,0.05,9000,0,0,0,0" L="38" /><S X="364" Y="260" T="11" H="10" P="0,0,0.05,9000,0,0,0,0" L="38" /><S X="56" Y="371" T="0" H="20" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="10" /><S X="680" Y="271" T="0" H="10" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="320" /><S X="712" Y="22" T="0" H="10" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="397" /><S X="521" Y="181" T="0" H="189" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="10" /><S X="46" Y="17" T="8" H="10" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="89" /><S X="520" Y="57" T="8" H="64" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="10" /><S X="902" Y="61" T="8" H="71" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="10" /><S X="756" Y="167" T="0" H="10" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="300" /><S X="564" Y="90" T="0" H="10" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="98" /><S X="65" Y="-185" T="9" H="59" P="0,0,,,,0,0,0" L="3000" /><S X="713" Y="-220" T="0" H="10" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="3000" /><S X="903" Y="182" T="0" H="189" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="10" /><S X="1743" Y="405" T="3" H="39" P="0,0,0,20,0,0,0,0" L="176" /><S X="1829" Y="392" T="5" H="66" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="51" /><S X="1866" Y="-1074" T="5" H="3000" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="25" /><S X="1826" Y="120" T="7" H="64" P="0,0,0.1,0.2,0,0,0,0" L="59" /><S X="1611" Y="114" T="5" H="500" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="25" /><S X="1729" Y="124" T="9" H="55" P="0,0,,,,0,0,0" L="136" /><S X="1261" c="4" Y="285" T="10" H="10" P="0,0,0.3,0,0,0,0,0" L="492" /><S X="1627" Y="393" T="5" H="63" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="55" /><S X="1502" c="4" Y="148" T="10" H="284" P="0,0,0.3,0,0,0,0,0" L="10" /><S X="1019" c="4" Y="146" T="10" H="285" P="0,0,0.3,0,0,0,0,0" L="10" /><S X="1260" c="4" Y="6" T="10" H="10" P="0,0,0.3,0,0,0,0,0" L="492" /><S X="1654" N="" Y="120" T="7" H="65" P="0,0,0.1,0.2,0,0,0,0" L="61" /><S X="2164" Y="247" T="5" H="10" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="498" /><S X="595" Y="-48" T="0" H="10" P="0,0,0.3,0.2,-40,0,0,0" L="200" /><S X="707" Y="-103" T="0" H="10" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="211" /><S X="1003" Y="-1492" T="0" H="3000" P="1,0,0.3,0.2,90,1,0,0" L="10" /><S X="1004" Y="-1495" T="0" H="3000" P="1,1,0.3,0.2,90,1,0,0" L="10" /><S X="519" Y="331" T="0" H="100" P="1,0,0,0.2,0,0,0,0" L="10" /><S X="904" Y="330" T="0" H="100" P="1,0,0,0.2,0,0,0,0" L="10" /><S X="772" Y="330" T="0" H="100" P="1,0,0,0.2,0,0,0,0" L="10" /><S X="649" Y="330" T="0" H="100" P="1,0,0,0.2,0,0,0,0" L="10" /><S X="832" Y="-39" T="0" H="10" P="0,0,0.3,0.2,40,0,0,0" L="200" /><S X="715" Y="-154" T="0" H="10" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="377" /></S><D><P X="188" P="0,0" C="291818" Y="382" T="15" /><P X="321" P="0,0" C="48230c" Y="380" T="20" /><P X="226" P="0,0" Y="263" T="30" /><P X="309" P="0,0" Y="266" T="16" /><P X="139" P="0,0" Y="266" T="16" /><P X="229" P="0,0" Y="142" T="29" /><P X="77" P="0,1" C="291818" Y="143" T="24" /><DS Y="365" X="542" /><P X="1261" P="0,0" C="959595" Y="145" T="89" /><P X="1510" P="0,0" Y="381" T="68" /><P X="1336" P="0,0" Y="381" T="68" /><P X="1157" P="0,0" Y="381" T="68" /><P X="990" P="0,0" Y="383" T="68" /><P X="947" P="0,0" Y="382" T="67" /><P X="1039" P="0,1" Y="381" T="67" /><P X="1114" P="0,0" Y="381" T="67" /><P X="1208" P="0,1" Y="380" T="67" /><P X="1293" P="0,0" Y="381" T="67" /><P X="1380" P="0,1" Y="382" T="67" /><P X="1467" P="0,0" Y="382" T="67" /><P X="1549" P="1,1" Y="382" T="67" /><P X="989" P="0,0" Y="343" T="71" /><P X="1511" P="0,0" Y="342" T="71" /><P X="1337" P="0,0" Y="341" T="73" /><P X="1156" P="0,0" Y="340" T="73" /><P X="867" P="0,0" Y="163" T="28" /><P X="724" P="0,0" Y="169" T="17" /><P X="813" P="0,0" Y="161" T="16" /><P X="639" P="0,0" Y="165" T="16" /><P X="727" P="0,0" Y="132" T="21" /><P X="762" P="0,0" Y="397" T="3" /><T Y="361" X="1831" /><F Y="84" X="1827" /><DC Y="-47" X="953" /><P X="699" P="0,0" Y="264" T="30" /><P X="614" P="0,0" C="291818" Y="265" T="19" /><P X="785" P="0,0" C="291818" Y="265" T="19" /></D><O><O X="386" C="11" Y="285" P="0" /><O X="904" C="11" Y="285" P="0" /><O X="771" C="11" Y="285" P="0" /><O X="649" C="11" Y="285" P="0" /><O X="519" C="11" Y="286" P="0" /></O></Z></C>
20.Xml Survivor Mapı
Kod:
<C><P P="" /><Z><S><S X="61" H="128" Y="433" T="1" P="0,0,0,0.2,180,0,0,0" L="107" /><S X="451" H="10" Y="133" T="0" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="694" /><S X="458" H="10" Y="401" T="0" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="686" /><S X="118" H="272" Y="264" T="0" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="45" /><S X="9" H="138" Y="339" T="4" P="0,0,20,0.2,0,0,0,0" L="10" /><S X="118" H="267" Y="271" T="1" P="0,0,0,0.2,0,0,0,0" L="33" /><S X="117" H="259" Y="273" T="2" P="0,0,0,1.2,0,0,0,0" L="25" /><S X="117" H="248" Y="273" T="4" P="0,0,20,0.2,0,0,0,0" L="17" /><S X="117" H="244" Y="274" T="7" P="0,0,0.1,0.2,0,0,0,0" L="12" /><S X="117" H="235" Y="274" T="10" P="0,0,0.3,0,0,0,0,0" L="10" /><S X="116" H="10" Y="274" T="3" P="0,0,0,20,0,0,0,0" L="10" /></S><D><DC Y="346" X="44" /><F Y="277" X="119" /><DS Y="378" X="306" /><T Y="283" X="120" /></D><O /></Z></C>

Transformice Tribunal Komutu Ne İşe Yarar ?

1 yorum
Bu Komut Nedir Nasıl Kullanılır?
Komutu başlattığımızda sırayla bizi odalara gönderecektir.Gittiğimiz odanın ismini , şamanın ismini veyada farelerin ismini göremiyoruz. Burada reportlanan kişi watch yapılmış oluyor.bizde moderatörlere yardımcı olmak amacıyla suçluysa kırmızı butona basıyoruz, masum ise yeşil butona basıyoruz, Emin değilsek veya direk geçmek istiyorsan "?" basıp geçiyoruz.

Komutu Kullanmak için Yazı Bölümüne /tribunal yazmanız yeterlidir.

Komut'un Amacı Nedir?
Bu komutla raporlanan üyeleri görüp bu üyenin şikayet sebebini ya onaylıyoruz yada onaylamıyoruz.

Görsel:Siyah yer raporlanma sebebidir.
Kırmızı yer onaylamak veya onaylamamak için olan bölümdür.Mavi yer ise kapatmak içindir.

Forumdaki açıklama :

Merhaba oyuna az önce eklenen yeni özellik "/tribunal" komutu ile bildirilmiş oyuncuları izleyebiliyorsunuz. Eğer izlediğiniz kişi kural dışı bir hareket yapar ise onları yargılayabiliyorsunuz. Bu özellik modlara yardım etmek amacı ile yapılmış. Sizce nasıl bir güncelleme olmuş?
Transformice Yağmur Hilesi | Yok Artık !

3 yorum


-----------------------------------------------------


1-) Yukarıda vermiş olduğumuz linklerden birine tıklayarak hileyi indirelim.
2-) Transformice'yi açıp giriş ekranında bekleyelim.
3-) Hileyi açalım.
4-) İki kutucuğu sırasıyla işaretleyelim, 6 saniye bekleyelim.
5-) Şimdi oyuna girebiliriz, iyi eğlenceler.
6-) Sorularınızı sayfanın en altındaki yorum bölümünden sorabilirsiniz. İyi veya  kötü yorumlarnızı bekliyoruz :)