Transformice Map XML Kodları | 2. Paylaşım


Yeni Konularımız Eklenecektir :) Daha Fazlası İçin Takipte Kalın !


Kod:
    <C><P Ca="" F="8" /><Z><S><S P="0,0,0.3,0.2,-70,0,0,0" L="50" o="940808" X="142" H="20" Y="95" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="15" o="b60000" X="103" H="15" Y="52" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="30" o="ff6624" X="146" H="10" Y="66" T="13" /><S P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="18" o="c60707" X="123" H="10" Y="47" T="13" /><S P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="30" o="b60000" X="146" H="10" Y="69" T="13" /><S P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="15" o="fdaa5a" X="108" H="10" Y="58" T="13" /><S P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="14" o="fdaa5a" X="118" H="10" Y="47" T="13" /><S P="0,0,0.3,0.2,-130,0,0,0" L="30" o="bb0404" X="166" H="40" Y="81" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,-40,0,0,0" L="38" o="e69446" X="199" H="12" Y="120" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="20" o="c60707" X="180" H="10" Y="94" T="13" /><S P="0,0,0.3,0.2,5,0,0,0" L="30" o="ce0707" X="198" H="18" Y="103" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,35,0,0,0" L="30" o="fdaa5a" X="160" H="14" Y="97" T="12" /><S P="0,0,0,0,0,0,0,0" X="-123" L="29" o="324650" H="744" c="1" Y="221" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,-70,0,0,0" L="38" o="fdaa5a" X="210" H="14" Y="112" T="12" /><S P="0,0,0,0,-50,0,0,0" X="-96" L="130" o="324650" H="20" c="2" Y="24" T="12" /><S P="0,0,0.3,8,0,0,0,0" X="-115" L="124" o="324650" H="37" c="2" Y="612" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="38" o="e09045" X="129" H="14" Y="117" T="12" /><S P="1,0,0.3,0.2,0,0,0,0" H="20" L="50" o="ec4c1b" X="127" c="4" Y="70" T="12" /><S P="1,0,0.3,0.2,0,0,0,0" H="20" L="60" o="b60000" X="119" c="4" N="" Y="68" T="12" /><S P="1,0,0.3,2,0,1,0,0" H="15" L="50" o="fdaa5a" X="78" c="3" Y="68" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,10,0,0,0" L="20" o="b60000" X="105" H="10" Y="59" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,10,0,0,0" L="22" o="fdaa5a" X="105" H="10" Y="56" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="10" o="b60000" X="113" H="10" Y="48" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,-40,0,0,0" L="14" o="fdaa5a" X="116" H="14" Y="52" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,-50,0,0,0" L="24" o="bb0404" X="128" H="10" Y="46" T="12" /><S P="0,0,0,0.2,85,0,0,0" X="558" L="29" o="324650" H="1200" c="2" Y="498" T="12" /><S P="1,999999,0.3,0.2,0,1,0,0" X="79" L="30" o="324650" H="30" c="2" Y="669" T="12" /><S P="0,0,,,,0,0,0" L="150" X="80" H="160" Y="718" T="9" /><S P="0,0,0.3,0.2,90,0,0,0" L="25" X="84" H="147" Y="736" T="0" /><S P="0,0,0,2,0,0,0,0" L="146" X="84" H="20" Y="637" T="3" /><S P="1,,0.3,0.2,0,1,0,0" X="577" L="20" o="fd9900" H="10" c="4" N="" Y="456" T="13" /><S P="1,9999,0,0.2,0,1,0,0" L="25" o="eeca5f" X="577" H="10" Y="456" T="13" /><S P="1,,0.3,0.2,0,1,0,0" X="59" L="20" o="ff7700" H="10" c="4" N="" Y="10" T="13" /><S P="1,9999,0,0.2,0,1,0,0" L="25" o="efb360" X="59" H="10" Y="10" T="13" /><S P="1,,0.3,0.2,0,1,0,0" X="55" L="20" o="db6a07" H="10" c="4" N="" Y="257" T="13" /><S P="1,9999,0,0.2,0,1,0,0" L="25" o="ad6f18" X="55" H="10" Y="257" T="13" /><S P="0,0,0.3,2,10,0,0,0" X="38" L="77" o="ffffffffff" H="27" c="2" Y="109" T="12" /><S P="0,0,0,0,30,0,0,0" H="20" L="130" o="324650" X="173" c="2" Y="-43" T="12" /><S P="0,0,0,1,90,0,0,0" H="27" L="160" o="1" X="16" c="2" Y="215" T="12" /><S P="0,0,0,0.5,90,0,0,0" X="787" L="150" o="1" H="27" c="2" Y="117" T="12" /><S P="0,0,0.2,0.2,-3,0,0,0" L="520" o="841221" X="542" H="15" Y="222" T="12" /><S P="0,0,02,0.2,2,0,0,0" L="560" o="a00f23" X="279" H="15" Y="134" T="12" /><S P="0,0,0.5,0.2,5,0,0,0" L="520" o="750d1b" X="259" H="15" Y="310" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,2,0,0,0" H="30" L="600" o="610713" X="398" c="3" Y="392" T="12" /><S P="0,0,0.5,0.2,0,0,0,0" L="120" o="bb0c25" X="439" H="20" Y="66" T="12" /><S P="0,0,0,0,20,0,0,0" H="20" L="130" o="324650" X="-47" c="2" Y="-32" T="12" /><S P="0,0,0,0,150,0,0,0" X="105" L="230" o="324650" H="20" c="2" Y="-65" T="12" /><S P="0,0,0,1,70,0,0,0" H="27" L="250" o="1" X="715" c="2" Y="377" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="18" o="324650" H="116" X="52" Y="687" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="20" o="324650" H="127" X="108" Y="688" T="12" /></S><D><P X="0" P="0,0" C="0" Y="0" T="34" /><T Y="56" X="443" /><F Y="363" X="619" /><DS Y="349" X="177" /></D><O><O X="139" P="0" C="11" Y="68" /><O X="97" P="0" C="14" Y="68" /><O P="0" X="55" C="14" Y="244" /><O P="0" X="577" C="14" Y="456" /><O P="0" X="59" C="14" Y="10" /></O><L><JP AXIS="0,1" M1="26" M2="19" /><JP AXIS="1,0" M1="19" M2="26" /></L></Z></C>

Görsel Map:
Kod:
    <C><P F="7" /><Z><S><S P="0,0,0.3,0.2,70,0,0,0" X="585" L="75" o="1" H="50" c="4" Y="284" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,460,0,0,0" H="110" L="400" o="1" X="508" c="4" Y="361" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,40,0,0,0" X="504" L="23" o="1" H="535" c="4" Y="278" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,450,0,0,0" X="477" L="100" o="a76b46" H="30" c="4" Y="264" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,420,0,0,0" X="450" L="100" o="985e3a" H="30" c="4" Y="264" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" H="10" L="40" o="a76b46" X="449" c="4" Y="215" T="13" /><S P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" X="541" L="37" o="1" H="10" c="4" Y="113" T="13" /><S P="0,0,0.3,0.2,457,0,0,0" H="30" L="70" o="4f3b18" X="586" c="4" Y="222" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,380,0,0,0" H="30" L="80" o="765824" X="578" c="4" Y="171" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" X="543" L="60" o="d3936f" H="40" c="4" Y="142" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,5,0,0,0" X="510" L="15" o="1" H="50" c="4" Y="128" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,435,0,0,0" X="557" L="400" o="1" H="80" c="4" Y="365" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,440,0,0,0" X="501" L="100" o="765824" H="20" c="4" Y="225" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,430,0,0,0" X="510" L="100" o="765824" H="20" c="4" Y="219" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,370,0,0,0" H="30" L="80" o="b18436" X="463" c="4" Y="166" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,-5,0,0,0" X="572" L="15" o="1" H="50" c="4" Y="128" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" H="10" L="40" o="1" X="414" c="4" Y="199" T="13" /><S P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" H="10" L="40" o="ca9a47" X="389" c="4" Y="176" T="13" /><S P="0,0,0.3,0.2,-50,0,0,0" H="63" L="75" o="1" X="363" c="4" Y="151" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" X="380" L="38" o="1" H="10" c="4" Y="166" T="13" /><S P="0,0,0.3,0.2,5,0,0,0" H="40" L="20" o="a76b46" X="398" c="4" Y="130" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,-20,0,0,0" X="358" L="15" o="c68660" H="30" c="4" Y="105" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,-140,0,0,0" H="30" L="12" o="a76b46" X="291" c="4" Y="137" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,-70,0,0,0" X="317" L="15" o="c68660" H="50" c="4" Y="137" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,205,0,0,0" L="110" o="938e99" H="11" X="308" Y="129" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,45,0,0,0" H="50" L="18" o="bb8b38" X="563" c="4" Y="164" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,-140,0,0,0" X="353" L="15" o="6d5b33" H="45" c="4" Y="152" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,160,0,0,0" L="50" o="8b8691" H="13" X="241" Y="115" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,30,0,0,0" H="50" L="75" o="1" X="612" c="4" Y="331" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,435,0,0,0" X="535" L="120" o="4f3b18" H="40" c="4" Y="326" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,460,0,0,0" H="25" L="120" o="3d2c11" X="572" c="4" Y="319" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,-100,0,0,0" X="317" L="12" o="a76b46" H="30" c="4" Y="159" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,-180,0,0,0" X="305" L="11" o="a76b46" H="25" c="4" Y="167" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,-50,0,0,0" H="30" L="12" o="c68660" X="346" c="4" Y="85" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,-50,0,0,0" H="45" L="15" o="c68660" X="333" c="4" Y="115" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,-120,0,0,0" X="313" L="13" o="a76b46" H="20" c="4" Y="107" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,100,0,0,0" L="55" o="827c88" H="14" X="217" Y="146" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,55,0,0,0" L="60" o="7c7683" H="15" X="228" Y="191" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,25,0,0,0" L="150" o="736d7b" H="16" X="309" Y="244" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="50" o="6e6876" H="17" X="397" Y="274" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,5,0,0,0" L="60" o="6e6876" H="19" X="623" Y="260" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,55,0,0,0" L="40" o="7c7683" H="20" X="658" Y="275" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,115,0,0,0" L="60" o="827c88" H="21" X="655" Y="310" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,150,0,0,0" L="150" o="8b8691" H="22" X="584" Y="370" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,-60,0,0,0" X="632" L="12" o="a76b46" H="40" c="4" Y="360" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,-60,0,0,0" H="35" L="13" o="c68660" X="645" c="4" Y="351" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,-60,0,0,0" H="35" L="14" o="c68660" X="662" c="4" Y="340" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,-45,0,0,0" X="520" L="18" o="bb8b38" H="50" c="4" Y="163" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,45,0,0,0" X="543" L="42" o="ca9a47" H="42" c="4" Y="171" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,-5,0,0,0" L="180" o="65606f" H="18" X="508" N="" Y="265" T="12" /></S><D><F X="611" Y="307" D="" /><T Y="252" X="625" /><DS Y="250" X="395" /></D><O /></Z></C>

Hem Görsel Hemde Mekanizma Mapı:

Kod:
    <C><P F="7" /><Z><S><S P="0,0,0,0.2,7,0,0,0" L="50" H="400" X="228" Y="258" T="1" /><S P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="360" H="50" X="180" Y="385" T="6" /><S P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" X="483" L="20" o="4f8458" H="60" c="1" Y="108" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,-120,0,0,0" X="499" L="45" o="4f8458" H="100" c="1" Y="156" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" H="10" L="60" o="161717" X="443" c="4" Y="162" T="13" /><S P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="130" o="98b89d" H="10" X="352" Y="246" T="13" /><S P="0,0,0.3,0.2,-5,0,0,0" L="58" o="98b89d" H="80" X="234" Y="257" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,-5,0,0,0" L="58" o="4f8458" H="80" X="242" Y="256" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="130" o="4f8458" H="10" X="360" Y="250" T="13" /><S P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="100" o="212121" H="10" X="406" Y="224" T="13" /><S P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="95" o="bfad78" H="10" X="410" Y="230" T="13" /><S P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="75" o="dc9f1d" H="10" X="426" Y="222" T="13" /><S P="0,0,0.3,0.2,-110,0,0,0" X="389" L="60" o="4f8458" H="200" c="1" Y="140" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,-80,0,0,0" H="200" L="70" o="4f8458" X="443" c="1" Y="267" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,-20,0,0,0" X="336" L="100" o="4f8458" H="200" c="4" Y="251" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,80,0,0,0" L="200" o="375b3d" H="139" X="275" Y="405" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="50" o="181919" H="10" X="289" Y="292" T="13" /><S P="0,0,0.3,0.2,-10,0,0,0" L="39" o="4f8458" H="62" X="296" Y="307" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,10,0,0,0" H="139" L="100" o="2c4730" X="473" c="4" Y="400" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,10,0,0,0" H="120" L="70" o="131313" X="473" c="4" Y="400" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,10,0,0,0" H="139" L="100" o="2c4730" X="449" c="4" Y="411" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,-30,0,0,0" H="70" L="70" o="383a3b" X="610" c="4" Y="266" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,40,0,0,0" L="200" o="2c4730" H="139" X="496" Y="453" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,40,0,0,0" L="300" o="161717" H="100" X="495" Y="439" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,10,0,0,0" L="166" o="161717" H="152" X="377" Y="360" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,-30,0,0,0" X="643" L="70" o="383a3b" H="70" c="4" Y="305" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,20,0,0,0" X="568" L="50" o="383a3b" H="100" c="4" Y="309" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,30,0,0,0" L="321" o="375b3d" H="139" X="449" Y="453" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="100" o="375b3d" H="10" X="305" Y="405" T="13" /><S P="0,0,0.3,0.2,20,0,0,0" H="200" L="50" o="383a3b" X="633" c="4" Y="404" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,10,0,0,0" L="100" o="375b3d" H="139" X="400" Y="417" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="75" o="161717" H="10" X="285" Y="410" T="13" /><S P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="65" o="131313" H="10" X="276" Y="408" T="13" /><S P="0,0,0.3,0.2,-35,0,0,0" L="28" o="416b48" H="28" X="319" Y="326" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,10,0,0,0" L="140" o="4f8458" H="40" X="250" Y="314" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,10,0,0,0" H="150" L="50" o="323334" X="611" c="4" Y="364" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,10,0,0,0" L="140" o="86a88b" H="16" X="252" Y="302" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,-50,0,0,0" H="60" L="32" o="4f8458" X="490" c="1" Y="121" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,5,0,0,0" L="80" o="212121" H="30" X="429" Y="264" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,-10,0,0,0" L="19" o="4f8458" H="36" X="394" Y="262" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,70,0,0,0" L="40" o="212121" H="30" X="357" Y="205" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,-60,0,0,0" L="28" o="4f8458" H="35" X="346" Y="227" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,-80,0,0,0" L="80" o="212121" H="30" X="424" Y="401" T="12" /><S P="0,0,0,0.2,20,0,0,0" L="10" o="2c2f30" X="575" H="301" N="" Y="360" T="12" /><S P="0,0,0,0.2,20,0,0,0" L="10" o="2c2f30" X="615" H="301" N="" Y="375" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,20,0,0,0" X="595" L="40" o="252828" H="300" c="4" N="" Y="367" T="12" /><S P="0,0,0,9999,20,0,0,0" H="10" L="45" o="324650" X="585" c="3" Y="395" T="12" /><S P="0,0,0,9999,45,0,0,0" H="10" L="150" o="324650" X="818" c="3" Y="-242" T="12" /><S P="0,0,0,9999,0,0,0,0" X="116" L="150" o="324650" H="10" c="3" Y="-484" T="12" /><S P="0,0,0,5,20,0,0,0" X="587" L="45" o="324650" H="10" c="2" Y="390" T="12" /></S><D><F Y="127" X="55" /><P P="0,0" X="105" C="373737" Y="416" T="90" /><T Y="217" X="745" /><DS Y="101" X="357" /><DC Y="232" X="526" /><P P="0,0" X="19" Y="406" T="87" /><P P="0,0" X="152" Y="365" T="83" /><P P="0,0" X="57" Y="363" T="5" /><P P="0,0" X="490" C="7cb585" Y="315" T="19" /><P P="0,0" X="93" Y="390" T="5" /><P X="206" P="0,0" Y="481" T="42" /></D><O><O X="646" P="20,1" C="1" Y="226" /><O P="0,1" X="140" C="1"

Görsel Map:
Kod:
    <C><P F="1" L="1600" Ca="" /><Z><S><S P="0,0,0.3,0.2,-15,0,0,0" L="313" o="881d1b" H="48" X="283" Y="232" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,-10,0,0,0" L="313" o="a02422" H="48" X="292" Y="266" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="40" o="e1bfa4" H="10" X="366" Y="285" T="13" /><S P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="40" o="e1bfa4" H="10" X="174" Y="366" T="13" /><S P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="80" o="f4d0b3" H="10" X="290" Y="327" T="13" /><S P="1,999999,0.3,0.2,0,0,0,0" X="255" L="80" o="f4d0b3" H="10" c="4" Y="333" T="13" /><S P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="105" o="ffdcbf" H="10" X="282" Y="183" T="13" /><S P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="95" o="ffdcbf" H="10" X="288" Y="230" T="13" /><S P="0,0,2,0.2,-10,0,0,0" L="24" o="b43534" H="128" X="440" Y="215" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="40" o="ffdcbf" H="10" X="336" Y="281" T="13" /><S P="1,0,0.3,0.2,0,0,0,0" X="353" L="30" o="ffffff" H="10" c="4" Y="235" T="13" /><S P="1,0,0.3,0.2,0,0,0,0" X="296" L="30" o="ffffff" H="10" c="4" Y="235" T="13" /><S P="0,0,0.3,0.2,-60,0,0,0" L="15" o="0" H="60" X="297" Y="212" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,60,0,0,0" L="15" o="0" H="50" X="357" Y="207" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="10" o="0" H="10" X="367" Y="231" T="13" /><S P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" X="608" L="40" o="e1bfa4" H="10" c="1" Y="297" T="13" /><S P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="10" o="0" H="10" X="307" Y="232" T="13" /><S P="1,999999,0.3,0.2,0,0,0,0" X="684" L="85" o="f4d0b3" H="10" c="3" Y="258" T="13" /><S P="0,0,0.3,0.6,0,0,0,0" L="40" o="e1bfa4" H="10" X="1062" Y="204" T="13" /><S P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="95" o="ffdcbf" H="10" X="726" Y="143" T="13" /><S P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="105" o="ffdcbf" H="10" X="720" Y="102" T="13" /><S P="0,0,1,0.2,0,0,0,0" L="85" o="f4d0b3" H="10" X="1099" Y="298" T="13" /><S P="1,999999,0.3,0.2,0,0,0,0" X="675" L="30" o="ffffff" H="10" c="4" Y="143" T="13" /><S P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="40" o="ffdcbf" H="10" X="669" Y="194" T="13" /><S P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="105" o="ffdcbf" H="10" X="1085" Y="394" T="13" /><S P="0,0,0.3,0.2,120,0,0,0" L="15" o="0" H="50" X="681" Y="120" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="10" o="0" H="10" X="658" Y="146" T="13" /><S P="0,0,0.3,0.2,-30,0,0,0" L="308" H="123" X="881" Y="405" T="5" /><S P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="1600" H="40" X="800" Y="402" T="5" /><S P="0,0,0.3,0.2,20,0,0,0" L="308" H="123" X="1307" Y="383" T="5" /><S P="0,0,0.3,0.2,-30,0,0,0" L="308" H="123" X="1498" Y="355" T="5" /><S P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="40" o="e1bfa4" H="10" X="1531" Y="281" T="13" /><S P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="85" o="f4d0b3" H="10" X="1456" Y="239" T="13" /><S P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="105" o="ffdcbf" H="10" X="1435" Y="108" T="13" /><S P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="95" o="ffdcbf" H="10" X="1439" Y="163" T="13" /><S P="0,0,0.3,0.2,190,0,0,0" L="308" H="123" X="1446" Y="360" T="5" /><S P="1,0,0.3,0.2,0,0,0,0" X="1363" L="30" o="ffffff" H="10" c="4" Y="148" T="13" /><S P="1,0,0.3,0.2,0,0,0,0" X="1414" L="30" o="ffffff" H="10" c="4" Y="146" T="13" /><S P="0,0,0.3,0.2,110,0,0,0" L="15" o="0" H="50" X="1360" Y="124" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,70,0,0,0" L="15" o="0" H="60" X="1420" Y="122" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,25,0,0,0" L="100" o="d8ecf8" H="30" X="1250" Y="186" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,30,0,0,0" L="173" o="b8d3e1" H="39" X="1247" Y="156" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="10" o="0" H="10" X="1345" Y="152" T="13" /><S P="0,0,0.3,0.2,20,0,0,0" L="35" o="844213" H="80" X="1304" Y="210" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="10" o="0" H="10" X="1401" Y="150" T="13" /><S P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" X="1297" L="28" o="e1bfa4" H="10" c="4" Y="214" T="13" /><S P="0,0,0.3,0.2,-150,0,0,0" X="559" L="308" H="123" c="1" Y="421" T="5" /><S P="0,0,0.3,0.2,40,0,0,0" L="308" H="300" X="919" Y="-69" T="5" /><S P="0,0,0.3,0.2,40,0,0,0" L="308" H="300" X="-24" Y="15" T="5" /><S P="0,0,0.3,0.2,40,0,0,0" L="308" H="300" X="465" Y="-130" T="5" /></S><D><DS Y="59" X="293" /><T Y="383" X="61" /><P X="776" P="0,0" Y="382" T="83" /><P X="46" P="0,0" Y="384" T="83" /><P X="1310" P="0,0" Y="313" T="83" /><P X="720" P="0,0" Y="385" T="78" /><P X="1271" P="0,0" Y="306" T="78" /><P X="1044" P="1,0" Y="382" T="83" /><P X="1125" P="1,1" Y="383" T="83" /><P X="350" P="1,1" Y="382" T="83" /><F Y="90" X="1275" /><P X="919" P="0,0" C="57703e,ffca81" Y="345" T="18" /><P P="0,0" X="930" C="57703e,ffca81" Y="326" T="18" /><P P="0,0" X="504" C="57703e,ffca81" Y="340" T="18" /><P X="515" P="0,0" C="57703e,ffca81" Y="352" T="18" /><P X="525" P="0,0" C="57703e,ffca81" Y="368" T="18" /><P P="0,0" X="1340" C="57703e,ffca81" Y="301" T="18" /><P P="0,0" X="1356" C="57703e,ffca81" Y="311" T="18" /></D><O><O P="0" X="299" C="11" Y="215" /><O P="0" X="351" C="11" Y="214" /><O X="687" P="0" C="11" Y="201" /><O X="678" P="0" C="11" Y="122" /><O P="0" X="1365" C="11" Y="129" /><O P="0" X="1418" C="11" Y="125" /><O P="0" X="259" C="11" Y="279" /></O></Z></C>

Hem Görsel Hem Mekanizma Mapı:

Kod:
    <C><P /><Z><S><S P="1,99999,0.3,0.2,0,1,0,0" L="10" o="6a7495" X="297" H="10" N="" Y="-378" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,15,0,0,0" L="159" o="f" X="141" H="200" Y="279" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,25,0,0,0" L="150" o="ffffff" X="176" H="26" Y="186" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,45,0,0,0" L="32" o="ffffff" X="107" H="74" Y="186" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="16" o="ff0000" X="111" H="10" Y="139" T="13" /><S P="0,0,0.3,0.2,25,0,0,0" L="161" o="ff0000" X="184" H="30" Y="172" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" X="201" L="43" o="6a7495" H="10" c="4" Y="130" T="13" /><S P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="16" o="ff0000" X="258" H="10" Y="205" T="13" /><S P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="30" o="f" X="147" H="10" Y="127" T="13" /><S P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="28" o="ffffff" X="146" H="10" Y="127" T="13" /><S P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="30" o="f" X="247" H="10" Y="168" T="13" /><S P="0,0,0.3,0.2,15,0,0,0" X="41" L="21" o="6a7495" H="30" c="4" Y="343" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="10" o="f" X="141" H="10" Y="114" T="13" /><S P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="28" o="ffffff" X="247" H="10" Y="168" T="13" /><S P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="25" o="662a57" X="117" H="10" Y="366" T="13" /><S P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="10" o="f" X="261" H="10" Y="162" T="13" /><S P="0,0,0.3,0.2,25,0,0,0" L="27" o="ff0000" X="92" H="68" Y="172" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="10" o="f" X="116" H="49" Y="339" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="35" o="662a57" X="84" H="10" Y="343" T="13" /><S P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="25" o="ffffff" X="71" H="44" Y="332" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,-25,0,0,0" L="25" o="ffffff" X="66" H="24" Y="304" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,15,0,0,0" L="27" o="ff0000" X="68" H="78" Y="237" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="27" o="ff0000" X="58" H="88" Y="313" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="16" o="ff0000" X="61" H="10" Y="360" T="13" /><S P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="26" o="ff0000" X="186" H="10" Y="407" T="13" /><S P="0,0,0.3,0.2,-25,0,0,0" L="24" o="ffffff" X="171" H="31" Y="342" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,-65,0,0,0" L="24" o="f" X="171" H="31" Y="329" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,15,0,0,0" X="212" L="21" o="6a7495" H="30" c="4" Y="338" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="25" o="ffffff" X="175" H="44" Y="372" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,25,0,0,0" L="100" o="ffffff" X="124" H="10" Y="374" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,-5,0,0,0" L="27" o="ff0000" X="192" H="68" Y="365" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,29,0,0,0" L="27" o="ff0000" X="224" H="158" Y="274" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,25,0,0,0" L="140" o="ff0000" X="121" H="30" Y="388" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,45,0,0,0" L="17" o="ffffff" X="213" H="47" Y="236" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="127" X="735" H="28" Y="134" T="0" /><S P="0,0,0,0.2,0,0,0,0" X="348" L="230" o="6a7495" H="10" c="2" Y="-368" T="12" /><S P="0,0,0,0.2,1,0,0,0" X="131" L="230" o="6a7495" H="10" c="2" Y="-434" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" X="300" L="20" o="d5ff" H="10" c="4" Y="332" T="13" /><S P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" X="372" L="20" o="d5ff" H="10" c="4" Y="299" T="13" /><S P="1,999999,0.3,9,0,0,0,0" L="20" o="6a7495" X="229" H="10" Y="-458" T="13" /><S P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" X="327" L="50" o="fffb" H="10" c="4" Y="298" T="13" /><S P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" X="702" L="550" o="9dff" H="91" c="4" Y="296" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" X="682" L="550" o="d5ff" H="61" c="4" Y="297" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" X="312" L="20" o="d5ff" H="10" c="4" Y="260" T="13" /><S P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" X="669" L="550" o="fffb" H="41" c="4" Y="298" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" X="958" L="317" o="6a7495" H="307" c="4" Y="259" T="12" /><S P="1,1,0.3,0.2,0,1,0,0" X="686" L="823" o="6a7495" H="194" c="4" Y="282" T="12" /><S P="1,99999,0,0.2,0,1,0,0" X="318" L="89" o="6a7495" H="194" c="3" Y="314" T="12" /><S P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="584" X="508" H="28" Y="390" T="0" /></S><D><F Y="371" X="236" /><DS Y="104" X="732" /><T Y="376" X="765" /></D><O /><L><JP AXIS="0,1" M1="47" M2="0" /><JP AXIS="1,0" M1="0" M2="47" /><JP AXIS="0,1" M1="46" M2="0" /><JP AXIS="1,0" M1="0" M2="46" /></L></Z></C>

NOT: KODLAR ALINTIDIR.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder